Robådsafdelingen

 

Robådschef - Susanne Ørtoft Bærentsen

 

 

 

Tovholdere:

Tirsdagsroning:                    Birgit Brandt

Onsdagsroning, langtur:    Claus Bærentsen

Torsdagsroning:                   Birgit Brandt 

Lørdagsroning:                     Lisbeth G. Lorjé

Coastaltræning, ons- og søndag:  Jan Villumsen og 

                                                 Sven Holmbo Sørensen

Outrigger (Bagsværd):         Hans Nøhr

Sved På Panden (SPP):        Lene Lyndrup

Introduktion - kaniner:       Niels Holger Nielsen

K-styrmandskursus:            Inger Mollerup 

Langture:                               Susanne Ørtoft Bærentsen

Sikkerhedsudvalg:                          

Susanne Ørtoft Bærentsen, Inger Mollerup, Lise Vorbeck, Jan Villumsen, Niels Holger Nielsen, Axel Miethe