Sved-På-Panden roning 2020 - ikke på plads endnu ....

  

Alle oplysninger vedr. Sved På Panden (SPP) kan findes her: http://www.sppkbh.dk/ 

Ansvarlig på Sved På Panden Lene Lyndrup (mobil 40824741 og mail lenelyndrup@gmail.com)