Vinterroning - 2019/2020

 

Vinterroning på vandet - se vinterroningsreglement

Søsportens Sikkerhedsråd, værd at vide om kulde og beklædning - se www.soesport.dk/PjecerIPdf/Kulde2013.pdf

 

Vinterroningen starter, når roklubben har haft standernedtagning sidste lørdag i oktober måned. 

Standernedtagning betyder, at vi går ind i vintersæsonen, og roning er kun tilladt jf. aftale om vinterroningstilladelse. 

 

For at få vinterroningstilladelse skal følgende betingelser være opfyldt:

 

  • Der er roet mindst 300 km i sommersæsonen
  • Der er foretaget entringsøvelse i år - denne er godkendt af de ansvarlige for entringsøvelsen
  • Har vist sikker færden i båden samt en stabil og erfaren roer - fysisk mobil samt kan skifte plads i båden
  • Kende vinterroningsreglementet
  • Have kendskab til Søsportens Sikkerhedsrådspjece ”Værd at vide om kulde og beklædning”
  • Deltage i et af møderne omk. Vinterroning – se datoer nedenfor 
  • Roning i højvinter-sæsonen kræver, at roeren har roet 3 gange i lavvinter-sæsonen, (jf. pkt. 6 i generelle regler)
  • Ansøgning sker ved mail om vinterroning til robaad@skovshoved.dk
  • Rochefen vurderer om kravene er opfyldt, inden godkendelse af vinterroningstilladelsen