Godt Nytår - og indbydelse til 80 års fødselsdag

6. januar 2018 11:47 , af Peter Nielsen

Så har vi lagt et regnfuldt og solfattigt år 2017 bag os, og alle medlemmer ønskes et godt nytår og en forhåbentlig vejrmæssigt bedre 2018.

Sidst på året fik vi af kommunens håndværkere udført en renovering af vores baderum, og projektet blev udført til den lovede tid. Der er et par ting, der skal følges op på, nemlig en højere temperatur for det varme badevand, og en ny dør til saunaen hos herrerne, idet den bestilte dør desværre gik itu under monteringen. Begge dele bliver ordnet i løbet af januar.

Det fælles nøglebriksystem for havnens klubber, som vi er en del af, har haft driftsproblemer pga. for lille serverkapacitet, hvilket desværre har medført, at nogle medlemmer i efteråret har haft svært ved at få nøglebrikker. Vi bragte sagen op i Havnebestyrelsen, og problemet skulle nu være løst.

Den 23. januar får gulvene i opholdsstuen den årlige overfladebehandling, hvilket betyder afspærringer og deraf følgende lidt besværlige adgangsforhold en dags tid eller to.

Vi starter året 2018 med at afholde klubbens 80 års fødselsdag lørdag den 13. januar klokken 15.00, hvor der traditionen tro vil være kage, boller, kaffe & te – og mon ikke der i anledning af den halvrunde dag vil være et stykke lagkage også ? Vi håber som sædvanligt at se mange af klubbens medlemmer på dagen.

Til sidst en lille påmindelse – der er stadig mange dage, hvor klubbens døre og vinduer står åbne, og lyset brænder – det kan vi godt undgå med en smule påpasselighed, når man er den sidste, som går. Husk, at der som hjælp til dette i indgangspartiet er en lystavle, hvor man kan se, om der er ulåste døre, der lyser rødt.

De bedste hilsner

På bestyrelsens vegne

Peter Nielsen, fmd.