Nyheder i turkajak sæson 2017

15. april 2017 10:40 , af Andreas Holt

Der er nu kun en uge til standerhejsning og til at sommersæsonen starter. Den kommende sæson kommer til at byde på adskillige nyheder.

Tema-torsdag og lørdagsroning

Hver torsdag kl. 18:00 og lørdag kl. 10:00 vil der være roning med instruktør. Om torsdagen vil der være et tema, som varierer fra gang til gang. Det kan være temaer som teknik, K2-træning, strandstarter, balancetræning osv. Om lørdagen vil det være stille og rolig roning, hvor tempoet lægges, så alle kan være med. I det tidlige forår vil disse dage også være det perfekte sted at starte, hvis man føler sig lidt usikker på at ro uden instruktør efter vinterpausen.

Turkajak på tur

Ud over de ugentlige rodage kommer der også en række lidt længere endagsture, hvor vi tager steder hen, hvor man måske ikke kommer så tit. Se https://www.skovshoved.dk/kajakturkajak-paa-tur for flere detaljer om turene.

Løb og klubmesterskab

Igen i år vil Skovshoved Roklub deltage i en række kajakløb hen over sæsonen. Som noget nyt i år vil vi afholde en indbyrdes konkurrence for klubmedlemmer, hvor man samler point til disse løb hen over sæsonen, så vi ved standerstrygning kan kåre en klubmester. Der kommer mere information om pointberegningen senere, men det er allerede besluttet at de nedenstående løb indgår i konkurrencen:

  • Handicapløbet
  • Sorø maraton
  • Amager Strandpark Rundt
  • SR's eget løb
  • Tour de Gudenaa
  • Mølleåens Blå Bånd

Det betyder også at klubben betaler startgebyret til disse løb samt til DM i Vallensbæk.

Kajaktrailer

Vores store lidt ældre kajaktrailer har skræntet på det seneste. Bestyrelsen har besluttet at investere i at få den bragt i tip-top stand, så vi igen har tre fungerende kajaktrailere. Husk at reservere trailerne i Rokort, hvis du skal bruge en, og så i øvrigt passe godt på den.

Ud over de nævnte nye aktiviteter, vil vi også se "gamle kendinge" i løbet af sæsonen såsom Kim's Mølleåtur, Bodil og Frederiks motionshold, handicaproning, kajakvedligehold og meget andet. Hold øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden, hvor der også vil være tilmelding til aktiviteterne: https://www.skovshoved.dk/kajak-faste-aktiviteter