Ombygning af baderum, nyt klubtøj - og ny bestyrelse til genralforsamlingen

3. oktober 2017 10:12 , af Peter Nielsen

Ombygning af baderum m.m.

Efter lang tids drøftelser med Gentofte Kommune er vi blevet enige om en renovering af vores baderum, og kommunen har bevilget os en skridsikker belægning i begge omklædningsrum, der længe har været glatte at gå på i våd tilstand.

Mellemgangen, der fra opholdsstuen giver adgang til bådehallerne, baderummene og toiletter, får samtidig også ny gulvbelægning.

Begge baderum bliver renoveret/forbedret med:

  • Faste brusere med vandbesparende trykknapsystem.
  • Ny afskærmning mellem bruserne.
  • Nyt gulvafløb som forhåbentlig også fjerner lugtgenerne hos damerne.
  • Ny adskillelse/skærmvæg på damernes toiletter.

Arbejdet med disse ting betyder, at omklædnings- og badefaciliteterne er ude af drift og derfor ikke kan benyttes i arbejdsperioden, der er planlagt til at vare fra 1. november og måneden ud. Handicaptoilettet bliver så det eneste toilet, der kan benyttes i november.

Kondirummet vil blive brugt til opbevaring af bænke m.v. fra omklædningsrummene i byggeperioden, og kombineret med, at adgangsforholdene for hele området bliver lukket ned, må medlemmerne desværre holde træningspause eller finde andre steder at træne i denne periode. Adgangsforholdene til ro- og kajakhallerne bliver også besværliggjort, og rospinningsholdene må aftale med deres instruktører, om de holder pause, eller om det trods forholdene er muligt at afvikle træningen.

Nyt klubtøj

Et hurtigtarbejdende og kreativt udvalg har på opdrag fra bestyrelsen lavet et forslag til nyt klubtøj, hvor ambitionen har været at lave et udvalg med modeller, der kan opfylde alle afdelingers behov, således at alle klubbens roere kan fremtræde med en ensartet visuel identitet. Forslaget blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde, og den flotte nye kollektion vil snart kunne bestilles via vores hjemmeside, så den når julehandelen – det er jo en oplagt julegaveidé til aktive roere! Nærmere oplysninger om priser, vilkår, sortiment, prøvemuligheder, leveringstid m.v. vil vi oplyse om, så snart systemet er oppe at køre.

Udskiftning af medlemmer i bestyrelsen

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det klart, at der må forventes en større udskiftning – mindst fem - af bestyrelsesmedlemmerne på næste generalforsamling, heriblandt af formand og den ene næstformand, idet en del medlemmer har siddet i fire år eller mere og nu synes, at det er tid til et  vagtskifte. For at sikre kontinuiteten, og for at få så mange muligheder på bordet som muligt, vil vi gerne forberede dette skifte i god tid. Derfor vil vi afholde et medlemsmøde onsdag den 25. oktober klokken 19.00 – 21.00 i klubbens lokaler, hvor vi håber at se mange medlemmer og få en god debat om, hvordan en ny bestyrelse kunne tænkes at se ud. Ved et sådant møde vil det være naturligt også at komme ind på, hvordan man kunne tænke sig at klubben skal udvikle sig i fremtiden – hvad skal vi fokusere på, hvilken type medlemmer vil vi gerne have, og så videre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

v/ Peter Nielsen, fmd.