Opfølgning på tekniktræning

1. februar 2019 11:21 , af Jesper Skavin

Opfølgning på tekniktræning i roergometer med videofeedback

Til dem der deltog på ”Tekniktræning med video” i november, bliver der nu mulighed for en opfølgning på teknikøvelserne og feedback på den forhåbentlilg forbedrede rostil. Vi kigger på jeres teknik og filmer gerne igen dem, der måtte ønske det. Tilbuddet gælder de 41 medlemmer, der var med i november, men er der plads på holdet, kigger vi også gerne på andre, der vil forbedre deres teknik på ergometeret. Datoerne er tirsdagene 12/2 og 26/2 kl. 18:30 – 20:30. Tilmelding i aktivitetskalenderen (max 20 pr. gang).

Kate og Jesper Skavin