Stillingsbeskrivelser

8. december 2017 13:16 , af Peter Nielsen

På medlemsmødet den 25. oktober om kontinuitet i bestyrelsen blev vi opfordret til at lægge stillingsbeskriveler for formanden og de to næstformænd op på hjemmesiden. Dette er nu gjort, de ligger under Fælles/Bestyrelsesposter.

Vi håber, at de kan medvirke til at sætte gang i overvejelserne om efterfølgerne på disse og de øvrige poster på den kommende generalforsamling onsdag den 7. februar 2018.