Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 i Støtteforeningen Bundproppen 14. marts 2024 kl. 18.00 i Skovshoved Roklubs lokale

Der vil blive serveret en lille let anretning i forbindelse med generalforsamlingen. tilmeldingsfrist for spisning er den 5. marts til kate@skavin.dk 

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingentets størrelse for 2024.
  Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 25 kr.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand.
  Formand Kate Hansen Skavin genopstiller
 7. Valg af kasserer
  Kasserer Birgit Lind genopstiller
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  Bente Green Schmalz genopstiller
  Lene Svanebjerg genopstiller
  Lise Hendriksen genopstiller
 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  Anne Baillais Clausen genopstiller
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor Hans Christian Lund modtager genvalg
  Revisorsuppleant Bente Ingvartsen er villig til genvalg
 11. Eventuelt

Formandens beretning udsendes senere.

Med venlig hilsen

Formand Kate Skavin på vegne af bestyrelsen for Bundproppen

Bilag
Indkaldelse til Generalforsamling i Bundproppen 14. marts 2024
Bilag 1 Bundproppensgeneralforsamling 2024 2023RegnskabSigneret
Bilag 2 Bundproppens generalforsamling 2024 noter til regnskabet
Bilag 3 Bundproppens generalforsamling 2024 kontingent
Bilag 4 Generalforsamling Bundproppen 2024 forslag §8
Bilag 5 Generalforsamling Bundproppen 2024 forslag §7

Støtteforeningen Bundproppen

Skovshoved Roklubs støtteforening Bundproppen blev etableret i 1950 af roere, der via forskellige arrangementer ønskede at indsamle penge til hjælp til indkøb af materiel til klubben.

Du kan læse Bundproppens vedtægter her:

Vedtægter for Støtteforeningen Bundproppen opdateret 20.07.2021

Indmeldelse i Bundproppen

Ønsker du at blive meldt ind i støtteforeningen Bundproppen udfyld venligst indmeldelsesblanketten.
Kontingentet er 150,00 kr. som kan indbetales via nedenstående konto:
Bankkonto 1551-5487080
MobilePay 86783 (foreningsnummer).
Husk at skrive navn på din overførsel.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 Skriv til bundproppen@skovshoved.dk hvis du vil modtage vores nyhedsmail.

Kontakt Bundproppen

Har du spørgsmål så skriv til bundproppen@skovshoved.dk

Følg os på Facebook

Meld dig ind i vores Facebookgruppe følg med i nyheder fra Bundproppen samt se hvilke arrangementer der er planlagt.

Privatlivspolitik for Bundproppen

De nye regler omkring persondata, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Reglerne skærper kravene til, hvordan vi i Bundproppen må behandle persondata, hvordan vi skal informere dig om brugen af dine data samt, hvilke rettigheder du har.

Derfor er Bundproppen både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, vi har om dig.

Du finder Bundproppens privatlivspolitik via dette link.

I privatlivspolitikken kan du bl.a. læse mere om:

•Hvordan du kan kontakte Bundproppen vedrørende persondatasikkerhed
•Hvorfor og hvordan vi behandler persondata i Bundproppen
•Hvilke persondata vi behandler, og hvor længe vi gemmer dem
•Dine rettigheder i forhold til dine persondata

Historik

Vi har været i arkiverne og fundet forskellige ting:

Bundproppens første gave til roklubben blev givet i 1953. Det var en 2 årers inrigger med fuldt udstyr.  Den kostede kr. 3500. det svarer til ca. kr. 58.000 i dag. Det var mange penge den gang. Der hænger et billede af gavebrevet opholdsstuen i klubben, men du kan også se det her.

Gennem årene er det blevet til mange donationer til Skovshoved Roklub. I skrivende stund er bestyrelsen ved at laven en oversigt, som på et senere tidspunkt vil blive lagt op her.

Kontakt 

Har du spørgsmål så skriv til bundproppen@skovshoved.dk
Meld dig ind i vores Facebookgruppe følg med i nyheder fra Bundproppen samt se hvilke arrangementer der er planlagt