Støtteforeningen Bundproppen

Skovshoved Roklubs støtteforening Bundproppen blev etableret i 1950 af roere, der via forskellige arrangementer ønskede at indsamle penge til hjælp til indkøb af materiel til klubben.

Du kan læse Bundproppens vedtægter her:

Vedtægter for Støtteforeningen Bundproppen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Støtteforeningen Bundproppen

Søndag den 1. marts 2020 kl. 15.00 i Skovshoved Roklubs lokaler.

 Der vil blive serveret kaffe/te og hjemmebagte boller under generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. Bilag 1 samt noter til regnskabet se Bilag 2
 4. Fastsættelse af kontingentets størrelse
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr.
 5. Indkomne forslag
  Forslag fra Bundproppens bestyrelse om ændring af vedtægt §3 Se Bilag 3
 6. Valg af formand.
  Formand Kate Hansen Skavin er villig til genvalg.
 7. Valg af kasserer.
  Kasserer Bodil Fliis Holten er villig til genvalg
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  Bente Green Schmalz er villig til genvalg
  Elisabeth Hamilton er villig til genvalg
  Lene Svanebjerg er villig til genvalg
 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  Dot Andersen er villig til genvalg
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Revisor Jesper Skavin er villig til genvalg
  Revisorsuppleant Bente Ingvartsen er villig til genvalg
 11. Planer for Bundproppens Jubilæum 29. august 2020
 12. Eventuelt

Formandens beretning udsendes senere.

Bilag:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Bundproppen 1. marts 2020
Bilag 1 Bundproppens reviderede regnskab 2019
Bilag 2 Noter til regnskabet

Bilag 3 Indkomne forslag

Indmeldelse i Bundproppen

Ønsker du at blive meldt ind i støtteforeningen Bundproppen udfyld venligst indmeldelsesblanketten.
Kontingentet for 2019 er 150,00 kr. som kan indbetales via nedenstående konto:
Bankkonto 1551-5487080
MobilePay 86783 (foreningsnummer).

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 Skriv til bundproppen@skovshoved.dk hvis du vil modtage vores nyhedsmail.

Referat ordinær generalforsamling 30. januar 2019

Kontakt Bundproppen

Har du spørgsmål så skriv til bundproppen@skovshoved.dk

Privatlivspolitik for Bundproppen

Der er kommet nye regler omkring persondata, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Reglerne skærper kravene til, hvordan vi i Bundproppen må behandle persondata, hvordan vi skal informere dig om brugen af dine data samt, hvilke rettigheder du har.

Derfor er Bundproppen både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, vi har om dig.

Vi har netop opdateret vores persondatapolitik, som du kan finde via dette link.

I privatlivspolitikken kan du bl.a. læse mere om:

•Hvordan du kan kontakte Bundproppen vedrørende persondatasikkerhed
•Hvorfor og hvordan vi behandler persondata i Bundproppen
•Hvilke persondata vi behandler, og hvor længe vi gemmer dem
•Dine rettigheder i forhold til dine persondata

Følg os på Facebook

Meld dig ind i vores Facebookgruppe følg med i nyheder fra Bundproppen samt se hvilke arrangementer der er planlagt.

Donationer


Bundproppen gav Skovshoved Roklub et sæt kulfiberårer til den nye træbåd i anledningen af, at klubben den 14. januar 2018 fyldte 80 år. Gaven blev overrakt ved standerhejsningen lørdag den 24. marts.

 • 1 sæt kulfiberårer til roådsafdelingen.
 • Shotclock/scoreboard til kajakpolo afdelingen.
 • Havkajak til havkajakafdelingen.

Historik

Vi har været i arkiverne og fundet forskellige ting:

Bundproppens første gave til roklubben blev givet i 1953. Det var en 2 årers inrigger med fuldt udstyr.  Den kostede kr. 3500. det svarer til ca. kr. 58.000 i dag. Det var mange penge den gang. Der hænger et billede af gavebrevet opholdsstuen i klubben, men du kan også se det her.

Gennem årene er det blevet til mange donationer til Skovshoved Roklub. I skrivende stund er bestyrelsen ved at laven en oversigt, som på et senere tidspunkt vil blive lagt op her.