Støtteforeningen Bundproppen

Skovshoved Roklubs støtteforening Bundproppen blev etableret i 1950 af roere, der via forskellige arrangementer ønskede at indsamle penge til hjælp til indkøb af materiel til klubben.

Indmeldelse i Bundproppen

Ønsker du at blive meldt ind i støtteforeningen Bundproppen udfyld venligst indmeldelsesblanketten.
Kontingentet for 2018 er 150,00 kr. som kan indbetales via nedenstående konto:
Bankkonto 1551-5487080
MobilePay 86783 (foreningsnummer).

Referat ordinær generalforsamling 30. januar 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Bundproppen

30. januar 2019 kl. 19.00 i Skovshoved Roklubs lokaler

 

Der vil blive serveret kaffe/te og hjemmebagte boller under generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Dagsordenen vedrørende den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingentets størrelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand.
 7. Valg af kasserer.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

 

Bundproppens vedtægter findes her

 

Bilag:

Regnskab 2018 underskrevet

 

 

Formandens beretning.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for Bundproppen

 

Kate, Bodil, Bente, Dot, Elisabeth og Lene

Kontakt Bundproppen

Har du spørgsmål så skriv til bundproppen@skovshoved.dk

Privatlivspolitik for Bundproppen

Der er kommet nye regler omkring persondata, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Reglerne skærper kravene til, hvordan vi i Bundproppen må behandle persondata, hvordan vi skal informere dig om brugen af dine data samt, hvilke rettigheder du har.

Derfor er Bundproppen både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, vi har om dig.

Vi har netop opdateret vores persondatapolitik, som du kan finde via dette link.

I privatlivspolitikken kan du bl.a. læse mere om:

•Hvordan du kan kontakte Bundproppen vedrørende persondatasikkerhed
•Hvorfor og hvordan vi behandler persondata i Bundproppen
•Hvilke persondata vi behandler, og hvor længe vi gemmer dem
•Dine rettigheder i forhold til dine persondata

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 Skriv til bundproppen@skovshoved.dk hvis du vil modtage vores nyhedsmail.

Følg os på Facebook

Meld dig ind i vores Facebookgruppe følg med i nyheder fra Bundproppen samt se hvilke arrangementer der er planlagt.

Referat af ordinær generalforsamling  i Støtteforeningen Bundproppen

Afholdt den 30. januar 2018 kl. 19.00 i skovshoved Roklubs lokaler

Ny bestyrelse
Formand: Kate Hansen Skavin
Næstformand: Elisabeth Hamilton
Kasserer: Bodil Fliis Holten
Sekretær: Bente Green Schmalz
Web: Lene Svanebjerg
Suppleant: Dot Andersen
Revisorer: Jesper Skavin
Revisor suppleant: Bente Ingvarsen

Donationer


Bundproppen gav Skovshoved Roklub et sæt kulfiberårer til den nye træbåd i anledningen af, at klubben den 14. januar 2018 fyldte 80 år. Gaven blev overrakt ved standerhejsningen lørdag den 24. marts.

 • 1 sæt kulfiberårer til roådsafdelingen.
 • Shotclock/scoreboard til kajakpolo afdelingen.
 • Havkajak til havkajakafdelingen.

Historik

Vi har været i arkiverne og fundet forskellige ting:

Bundproppen første gave til roklubben blev givet i 1953. Det var en 2 årers inrigger med fuldt udstyr.  Den kostede kr. 3500. det svare til ca. kr. 58.000 i dag.
Det var mange penge den gang. Billedet hænger nede i klubben, men du kan også se det her
Gennem årene er det blevet til mange donationer til Skovshoved Roklub. I skrivende stund er bestyrelsen ved at laven en oversigt, som på et senere tidspunkt vil blive lagt op her.

Bundproppens første gave til klubben