Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 i Støtteforeningen Bundproppen

7. marts 2023 kl. 18.00 i Skovshoved Roklubs lokaler

Der vil blive serveret en lækker suppe med brød i forbindelse med generalforsamlingen. tilmeldingsfrist for spisning er den 5. marts til kate@skavin.dk 

Generalforsamlingens dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.      Fastsættelse af kontingentets størrelse for 2023.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr.

5.      Indkomne forslag
Ingen forslag.

6.      Valg af formand.
Formand Kate Hansen Skavin modtager genvalg

7.      Valg af kasserer
Kasserer Birgit Lind modtager genvalg

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Bente Green Schmalz modtager genvalg

Anne-Lise Bjørkman (Flora) modtager ikke genvalg

Lene Svanebjerg modtager genvalg

9.      Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Anne Baillais Clausen modtager genvalg.

10.   Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Jesper Skavin modtager genvalg

Revisorsuppleant Bente Ingvartsen er villig til genvalg

11.   Eventuelt

Formandens beretning udsendes senere.

Støtteforeningen Bundproppen

Skovshoved Roklubs støtteforening Bundproppen blev etableret i 1950 af roere, der via forskellige arrangementer ønskede at indsamle penge til hjælp til indkøb af materiel til klubben.

Du kan læse Bundproppens vedtægter her:

Vedtægter for Støtteforeningen Bundproppen

Kommende aktiviteter:

Sensommer frokost for 60+ og formiddagsroere mandag d. 22. august kl. 12.30
Vi glæder os til at se jer over en hyggelig frokost bestående af lidt hyggeligt sensommer råvarer. Samt kaffe/te og lidt kage.
Pris på dette herlige arrangement er 65,-kr. Kan betales ind på mobilpay: 86783 (Bundproppens foreningsnummer), på konto 1551-5487080 eller kontant på dagen. Hvis du laver en overførsel af betalingen, så husk at skrive navn på overførslen.
Der vil som sædvanlig kunne købes vin, øl ,snaps.
Tilmeldingsfrist: fredag d. 19 august 2022 til Kate Skavin på mail Kate@skavin.dk eller på SMS på 40 86 89 83.
På vegne af Bundproppens bestyrelse
Kate, Flora, Birgit, Lene, Anne og Kate samt Jette P

Indmeldelse i Bundproppen

Ønsker du at blive meldt ind i støtteforeningen Bundproppen udfyld venligst indmeldelsesblanketten.
Kontingentet er 150,00 kr. som kan indbetales via nedenstående konto:
Bankkonto 1551-5487080
MobilePay 86783 (foreningsnummer).
Husk at skrive navn på din overførsel.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 Skriv til bundproppen@skovshoved.dk hvis du vil modtage vores nyhedsmail.

Kontakt Bundproppen

Har du spørgsmål så skriv til bundproppen@skovshoved.dk

Privatlivspolitik for Bundproppen

De nye regler omkring persondata, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Reglerne skærper kravene til, hvordan vi i Bundproppen må behandle persondata, hvordan vi skal informere dig om brugen af dine data samt, hvilke rettigheder du har.

Derfor er Bundproppen både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, vi har om dig.

Du finder Bundproppens privatlivspolitik via dette link.

I privatlivspolitikken kan du bl.a. læse mere om:

•Hvordan du kan kontakte Bundproppen vedrørende persondatasikkerhed
•Hvorfor og hvordan vi behandler persondata i Bundproppen
•Hvilke persondata vi behandler, og hvor længe vi gemmer dem
•Dine rettigheder i forhold til dine persondata

Følg os på Facebook

Meld dig ind i vores Facebookgruppe følg med i nyheder fra Bundproppen samt se hvilke arrangementer der er planlagt.

Historik

Vi har været i arkiverne og fundet forskellige ting:

Bundproppens første gave til roklubben blev givet i 1953. Det var en 2 årers inrigger med fuldt udstyr.  Den kostede kr. 3500. det svarer til ca. kr. 58.000 i dag. Det var mange penge den gang. Der hænger et billede af gavebrevet opholdsstuen i klubben, men du kan også se det her.

Gennem årene er det blevet til mange donationer til Skovshoved Roklub. I skrivende stund er bestyrelsen ved at laven en oversigt, som på et senere tidspunkt vil blive lagt op her.