Begynderkursus i turkajak og surfski

OBS: Denne side omhandler begynderkursus i turkajak og surfski for voksne.

Er du under 18, så kig under vores ungdomsafdeling.

Bliv kajakroer i Skovhoved Roklub 

Skovshoved Roklub tilbyder begynderkurser i turkajak og surfski hvert år. Formålet med begynderkurset er at give dig kendskab til kajakkerne, ro-tekniske færdigheder samt et socialt netværk i Skovshoved Roklub. Det primære er dog at lære dig, at færdes sikkert på vandet, så du ikke udsætter dig selv eller andre for fare. Det er målet, at man efter kurset har opnået færdigheder, så man er i stand til at blive ”frigivet”, så man kan ro på egen hånd uden instruktør.

Næste hold opstart maj 2020

Forventet opstart d. 10. maj med weekendtur d. 22-23-24 maj. Datoer og tider blive endeligt fastlagt i 2020. 

I 2019 er Skovshoved Roklub startet med at have surski som en af vores bådtyper og du vil derfor i 2020 have mulighed for også at blive frigivet i surfski som en naturlig del af begynderkurset. 

Nedenfor kan du se hvordan kurset forløb i 2019, skriv til kajak@skovshoved.dk for at høre mere. 

Holdstart 2019: Søndag, den 12. maj

I maj 2019 starter næste kursus. Kurset er delt op i to dele. Første del består af 10 kursusgange samt en weekendtur til klubbens sommerhus. I denne del lærer man den basale teknik samt den nødvendige sikkerhed. Det er målet at man bliver frigivet i slutningen af del 1. Det forventes at du er omklædt på de angivne mødetidspunkter og hver kursusgang varer ca. 2-3 timer. Det forventes at man deltager midst otte gange på del 1 samt på weekendturen.

 • Søndag d. 12. maj kl. 10:00
 • Onsdag d. 15. maj kl. 18:00
 • Søndag d. 19. maj kl. 10:00
 • Onsdag d. 22. maj kl. 18:00
 • Søndag d. 26. maj kl. 10:00
 • Onsdag d. 29. maj kl. 18:00
 • Søndag d. 2. juni kl. 10:00
 • Onsdag d. 5. juni kl. 18:00
 • Fredag d. 7. juni - Søndag d. 9 juni: weekendtur
 • Onsdag d. 12. juni kl. 18:00
 • Søndag d. 16. juni kl. 10:00

Del 2 består af videregående teknik og praktisk erfaring på vandet. Det vil foregå hver onsdag efter del 1 er afsluttet.

Forudsætninger 

Alle kan lære at ro kajak, men af hensyn til sikkerheden skal du opfylde nogle få fysiske minimumskrav.

 • Det er en forudsætning, at du kan svømme 600 meter uafbrudt. Før begynderkurset starter, skal du have afleveret et svømmebevis herpå.
 • Du må ikke være bange for vand. Under kajakroning kan man pludseligt og uventet falde i vandet. Har du i forvejen en smule vandskræk, kan dette blive forstærket af kajakroning og være en stor hindring for dig. Vi anbefaler at du kommer af med din vandskræk f.eks. i en svømmeklub, før du begynder på roning.
 • Det forventes at du er villig til at kaste sig i vandet, selvom vandet kan være rigtig koldt. Dels for at lære hvordan kroppen reagerer på lav temperatur, og dels for at opnå tilstrækkelig øvelse i at redde sig selv og andre i tilfælde af, at man skulle kæntre.
 • For at være i stand til at redde sig selv op i kajakken igen efter en kæntring, kræver det også et vist minimum af styrke. Som tommelfingerregel siger vi, at du skal kunne hejse dig selv op i armene ved en ca. 30 cm høj kant (som f.eks. kanten i en svømmehal) og lave ti armstrækninger.
 • Du må ikke lide af sygdomme, der kan give bevisthedstab eller pludseligt tab af motorik. Får du f.eks. et epileptisk anfald under kajakroning, vil du falde i vandet og risikerer at drukne.

Det sociale

Vores begynderhold har tradition for at være meget sociale. Det være sig enten med kagespisning efter roning, aftensmad, grill eller frokost. Dette aftales fra gang til gang, men plejer at være til stor glæde for de deltagende. Det er oftest her at venskaber formes, og erfaringer udveksles. Det er selvfølgelig frivilligt, at man bliver og deltage, men det kan kun anbefales.

Påklædning 

Vi anbefaler at man under begynderforløbet har en våddragt på. Da du sandsynligvis ikke kommer til at bruge den når du ikke længere er begynder, kan det sagtens være en af de billige fra Harald Nyborg eller andre steder. En våddragt uden ærmer giver den bedste bevægelsesfrihed. En anden rigtig rar investering er neoprensko som disse: neoprensko. De sikrer dig varme fødder samtidig med at du stadig har god fornemmelse med rorpind og fodstøtte i kajakken. Mere garvede roere ror som regel i almindeligt løbetøj. Undgå alt der suger vand som f.eks. bomuld.

Tilmelding og spørgsmål

Begynderkurset er for Skovshoved Roklubs medlemmer og koster ikke ekstra, når man er medlem. Alle kan blive medlem af klubben, men det er vigtigt at pointere, at du ikke betaler for et kursus, men for at blive medlem af en idrætsforening. Du kan læse mere om at blive medlem på denne side: Bliv medlem, men vent med at indmelde dig, til du har tilmeldt dig begynderkurset og fået det bekræftet. Du tilmelder dig kurset ved at sende en e-mail til kajakchefen på kajak@skovshoved.dk. Denne adresse kan du også bruge, hvis du har spørgsmål.