Konkurrence-roning

 

Sved på Panden

Hvad er Sved-På-Panden?

Sved-På-Panden (eller bare SPP) er en uformel konkurrence for 2- og 4-årers inriggere og 4X coastalbåde, som afholdes som en turnering over otte runder – fire i Sydhavnen og fire i Hellerup. Inriggerholdene skal ro 10 Km mens coastalholdene skal ro 6 Km. Det er DFfR Københavnskredsen som står for turneringen.

Hvad kræves der for at være med?

 • Et hold på maks. 5 personer til en 2-årers inrigger eller et hold på maks. 8 personer til 4-årers inrigger eller coastal 4’er.
 • En båd til holdet – enten fra din egen roklub eller lånt i en roklub tæt på konkurrencen.
 • En styrmand med rettighed fra sin roklub til at styre på de relevante baner.
 • Et holdnummer på A4 papir, medbragt i båden som vises ved start og mål.
 • Kendskab til SPP-reglerne og særligt hvordan man skal placere sig på banen.

Hvor skal man ro henne og hvad tid?

 • Man skal ro 4 gange på Hellerupbanen mellem Hellerup og Skovshoved
 • Man skal ro 4 gange på Sydhavnsbanen mellem Slusen og Langebro
 • Holdet skal gennemføre de 6/10 Km i tidsrummet kl. 17.15 – 20.00

Hvad koster det?

 • Det er gratis at deltage i SPP.
 • Det er gratis at låne en båd.
 • SPP-buffeten i den arrangerende roklub efter konkurrencen, egenbetaling for deltagelsen af dette arrangement

Datoer for SSP i 2022:

Alle oplysninger vedr. Sved På Panden (SPP) kan findes her: http://www.sppkbh.dk/ 

1) Onsdag d. 11. maj – Hellerup (HDR)
2) Mandag d. 23. maj – Sydhavnen (BR)
3) Onsdag d. 8. juni – Hellerup (HDR)
4) Mandag d. 13. juni – Sydhavnen (BR)
5) Mandag d. 8. aug. – Sydhavnen (BR)
6) Onsdag d. 17. aug. – Hellerup (HDR)
7) Mandag d. 29. aug. – Sydhavnen (BR)
8) Fredag d. 9. sept. – Hellerup - Finale

Afslutningsfest i en Svanemølleklub

Marathon - Nivå til Skovshoved retur

Lørdag den 4. september 2022 ... tilmelding nødvendigt, læs mere på https://roning.dk/aktiviteter/oeresund-maraton/

Henvendelse robaad@skovshoved.dk