Konkurrence-roning

Holder du af at konkurrere, så er der mange muligheder i robåd DFfR (Dansk Forening for Rosport), Københavnskredsen og Roinfo arrangerer konkurrencer. I mange konkurrencer kan både inrigger- og coastalbåde stille op. For de outriggede både er der begrebet ”Masters kaproning”, som er konkurrencer for roere over 27 år.

Vi støtter deltagelse i konkurrencer/stævner inden for de rammer vores budget giver mulighed for. Hvis SR skal refundere startgebyr skal det godkendes på forhånd af rochefen, som prioriterer blandt DFfRs stævner inden for det tildelte budget. Deltagerne betaler selv transport og ophold til stævnet. SR refunderer startgebyr til højst 3 stævner, ialt højst 500 kr pr. (aktive) SR medlem. 

Her følger en oversigt over de vigtigste konkurrencer for inriggere – kontakt rochefen på robaad@skovshoved.dk, hvis du er interesseret:

Sved På Panden roning – hvad er det?

Sved-På-Panden (eller bare SPP) er en uformel konkurrence for 2- og 4-årers inriggere og 4X coastalbåde, en turnering der afholdes over otte runder – fire i Sydhavnen og fire i Hellerup. Inriggerholdene skal ro 10 Km mens coastalholdene skal ro 6 Km. DFfR Københavnskredsen står for turneringen, læs mere her.

Hvad kræves der for at være med?

  • En 2-årers inrigger med et hold på maks. 5 personer eller
    En 4-årers inrigger eller coastal 4’er med et hold på maks. 8 personer.
  • En båd til holdet – enten fra egen roklub eller lånt i en roklub tæt på konkurrencen.
  • En styrmand med rettighed fra sin roklub til at styre på de relevante baner.
  • Kendskab til SPP-reglerne og hvordan man skal placere sig på banen.

Datoerne er som følger:
1) Onsdag d. 22. maj – Sydhavnen (BR)
2) Mandag d. 3. juni – Hellerup (HDR)
3) Mandag d. 10. juni – Sydhavnen (BR)
4) Onsdag d. 19. juni – Hellerup (HDR)
5) Onsdag d. 14. aug. – Sydhavnen (BR)
6) Onsdag d. 21. aug. – Hellerup (HDR)
7) Onsdag d. 4. sept. – Sydhavnen (BR)
8) Fredag d. 13. sept. – Hellerup - Finale - og afslutningsfest

Er du interesseret? Kontakt Birgit Brandt vedr. inrigger og Patrizia Venturelli Christensen vedr. coastal.

Langdistancekaproning

Kaproning i inriggere er 10 eller 20 km, men det kan også være kortere distancer og sprint.
Distancer og holdtyper bestemmes og beskrives af den arrangerende klub.

I 2024 er følgende aktiviteter og løb planlagt, kontakt rochefen på robaad@skovshoved.dk, hvis du er interesseret.
Mere information følger:

  • LØRDAG D. 25. – SØNDAG D. 26. MAJ: Træningssamling i inrigger – Vejle Roklub
  • LØRDAG D. 8. JUNI: Nyborg Harbour Race – Nyborg Roklub (10 km)
  • LØRDAG D. 3. AUGUST: Stevns Klintløb – Roklubben Stevns (10 eller 20 km)
  • LØRDAG D. 7. SEPTEMBER: Nivå Maraton – Nivå Roklub (42,195 km)

Copenhagen Harbour Race

Et løb for både inriggere, coastalbåde og 8’ere i Københavns Havn normalt 2. lørdag i oktober. Distancen er 6,5 km.

Kontakt rochefen på robaad@skovshoved.dk, hvis du er interesseret.

Motionsturneringen

Dette er konkurrencen om Danmarks bedste romotionsklub, hvor den flittigste klub vinder målt som det gennemsnitlige antal kilometer pr. roer i sæsonen. Alle kilometer roet i robåde (inrigger, outrigger, gigbåde, coastalbåde, edonbåde, c-både mv.) af klubbens medlemmer i ind- og udland tælles med. Om kilometrene er roet som langtur, motionstur eller træningstur til en kaproning betyder ikke noget. I 2023 toppede Hellerup Dameroklub med 583,490 km pr. roer.

Konkurrencer

Eksempler

 

Sved På Panden

Holdets nummer vises frem for dommerbordet 

 

Nivå Maraton

Skovserhold forlader Skovshoved efter pause. herfra retur til Nivå

Copenhagen Harbour Race

For inriggere, coastal og ottere