Sikkerhed

Sikkerhedsudvalg i robådsafdelingen:
  • Inger Mollerup
  • Lise Vorbeck
  • Susanne Bærentsen, rochef
  • Axel Miethe
  • Holger R. Nielsen
  • Jan Villumsen
  • Torben Hessing-Olsen, næstforman

Referat af møde i Sikkerhedsudvalget den 16. september 2022.

Aflæggelse af færdighedsprøve er et krav for opnåelse af vinterroningstilladelse, og på baggrund af erfaringerne med gennemførsel af prøven de sidste par år har sikkerhedsudvalget diskuteret om prøven skal ændres.

Det er ikke ufarligt at ro om vinteren på grund af koldt vand og omskiftelige vejrforhold, og den begrænsede aktivitet på vandet om vinteren betyder, at der er færre personer, der kan hjælpe i et ulykkestilfælde. Af sikkerhedshensyn er der derfor skærpede regler for roning om vinteren, herunder skærpede krav til vinterroerne. Færdighedsprøven er udarbejdet til at vise noget om roernes fysiske formåen – har man fysik til at manøvrere i vandet, tage redningsvest på og komme op i en robåd ved egen hjælp? Hvis man ikke kan det, så skal man ikke på vandet om vinteren. Som bådtype er inriggeren valgt, da den sammenlignet med coastalbådene ligger højt i vandet, og derfor ikke er den nemmeste bådtype at entre. 

Der er fra medlemsside givet udtryk for forskellige ønsker til ændringer, som vi også har diskuteret.

Forskellige prøver til de forskellige bådtyper:

Færdighedsprøven er udarbejdet som en generel prøve på tværs af bådtyper/uanset om man ror inrigger, outrigger eller coastal, og har til formål at sikre at de roere der ror om vinteren har en rimelig fysisk formåen. For coastalroere tilbyder vi supplering med entring i C2x/C1x, dette tilbud er frivilligt, og i år har ca. 1/3 af deltagerne også entret en coastalbåd. Outrigger-bådene på Bagsværd sø kan ikke holde til, at man aflægger prøve i dem. Vi er nødt til at sikre, at roere der ønsker at ro i outriggere om vinteren også har en rimelig fysisk formåen. Udvalget har vurderet, at kan man som roer klare færdighedsprøven i inrigger, så har man en fysik, der også rækker til vinterroning i outrigger indenfor de regler, der gælder for vinterroning i outrigger. På denne baggrund ser vi ingen grund til at skulle administrere et antal forskellige udgaver af vinterronings-tilladelsen. 

Burde vi bruge de oppustelige redningsveste, som vi ror med om vinteren:

Færdighedsprøven er ikke udarbejdet som ”model” for vinterroning, men for at vise noget om roernes fysiske formåen. Til dette formål er de orange redningsveste velegnede, og (i modsætning til selvoppustelig vest) omfatter også, at den skal tages på i vandet. 

Skulle vi afholde prøven i koldere vand:

Hvis vandet skal være vinterkoldt (højvinter – januar/februar), så bliver øvelsen i sig selv en risikofaktor, idet der kan opstå hypotermi, kramper mv., som skal kunne håndteres sikkerheds-mæssigt forsvarligt på stedet. Vi vil naturligvis ikke afholde en øvelse, der indebærer en reel sikkerhedsrisiko. 

Til oktober i år er det muligt at afprøve entring i lidt koldere vand end i august/september, som ikke har noget med at få vinterroningstilladelse. Til denne prøve anbefaler vi påklædning - våddragt/tørdragt/skiundertøj/jakke/bukser.

Sikkerhedsudvalget 16/9-2022