Sikkerhed

Sikkerhedsudvalg i robådsafdelingen:
  • Karin Hansen, rochef
  • Inger Mollerup
  • Lise Vorbeck
  • Susanne Bærentsen
  • Axel Miethe
  • Holger R. Nielsen
  • Jan Villumsen
  • Torben Hessing-Olsen
  • Tine Bjerg

Robåd – redningsøvelser i inrigger og coastalbåde 2024

Mandag d. 1. juli gennemførte vi årets kæntringsøvelse, som er en del af styrmandsuddannelsen. Vejret var fint, badevandskvaliteten i orden ved Skovshoved Syd efter søndagens regnskyl, så der roede vi hen efter at have gennemgået forløbet. Vi havde 3 både på vandet, to fra SR, en fra LDR samt en følgebåd, og alle gennemførte i fin stil. Det blev konstateret, at der er mange måder at komme op i båden igen på, det er vigtigt at prøve det og derved finde den teknik, der virker bedst for en selv. Det er også vigtigt at kende sin redningsvest, så man ikke bruger unødig tid på at få den på. Det var en aften med højt humør, og både saunaen, den varme kaffe og den efterfølgende diskussion af øvelsen blev værdsat.

Tirsdag d. 2. juli afholdt vi entringsøvelser, som er del af bådføreruddannelsen i coastal 1 og 2. Vi introducerede med et par videoer, og Tine gennemgik teknikken inklusive brugen af fangline til at støtte entringen. Derefter roede vi i nogle to’ere og en ener til Bellevue og gik igang. Roerne var ivrige og kastede sig i vandet og kravlede op igen i alle mulige konstellationer i toerne: begge roere i vandet, stroke i vandet eller 1’er i vandet. Og der blev eksperimenteret med teknik til entring, både bagfra og fra siden, og de fleste fandt deres favorit. Det var ligeledes en aften med fint humør og god stemning. Der bliver flere muligheder for at prøve entringer i august/september.

Der blev kæntret og entret så det var en lyst!
Første  båd ror hjem igen
5 coastalbåde øvede entringer

Referat af møde i Sikkerhedsudvalget den 16. september 2022.

Aflæggelse af færdighedsprøve er et krav for opnåelse af vinterroningstilladelse, og på baggrund af erfaringerne med gennemførsel af prøven de sidste par år har sikkerhedsudvalget diskuteret om prøven skal ændres.

Det er ikke ufarligt at ro om vinteren på grund af koldt vand og omskiftelige vejrforhold, og den begrænsede aktivitet på vandet om vinteren betyder, at der er færre personer, der kan hjælpe i et ulykkestilfælde. Af sikkerhedshensyn er der derfor skærpede regler for roning om vinteren, herunder skærpede krav til vinterroerne. Færdighedsprøven er udarbejdet til at vise noget om roernes fysiske formåen – har man fysik til at manøvrere i vandet, tage redningsvest på og komme op i en robåd ved egen hjælp? Hvis man ikke kan det, så skal man ikke på vandet om vinteren. Som bådtype er inriggeren valgt, da den sammenlignet med coastalbådene ligger højt i vandet, og derfor ikke er den nemmeste bådtype at entre. 

Der er fra medlemsside givet udtryk for forskellige ønsker til ændringer, som vi også har diskuteret.

Forskellige prøver til de forskellige bådtyper:

Færdighedsprøven er udarbejdet som en generel prøve på tværs af bådtyper/uanset om man ror inrigger, outrigger eller coastal, og har til formål at sikre at de roere der ror om vinteren har en rimelig fysisk formåen. For coastalroere tilbyder vi supplering med entring i C2x/C1x, dette tilbud er frivilligt, og i år har ca. 1/3 af deltagerne også entret en coastalbåd. Outrigger-bådene på Bagsværd sø kan ikke holde til, at man aflægger prøve i dem. Vi er nødt til at sikre, at roere der ønsker at ro i outriggere om vinteren også har en rimelig fysisk formåen. Udvalget har vurderet, at kan man som roer klare færdighedsprøven i inrigger, så har man en fysik, der også rækker til vinterroning i outrigger indenfor de regler, der gælder for vinterroning i outrigger. På denne baggrund ser vi ingen grund til at skulle administrere et antal forskellige udgaver af vinterronings-tilladelsen. 

Burde vi bruge de oppustelige redningsveste, som vi ror med om vinteren:

Færdighedsprøven er ikke udarbejdet som ”model” for vinterroning, men for at vise noget om roernes fysiske formåen. Til dette formål er de orange redningsveste velegnede, og (i modsætning til selvoppustelig vest) omfatter også, at den skal tages på i vandet. 

Skulle vi afholde prøven i koldere vand:

Hvis vandet skal være vinterkoldt (højvinter – januar/februar), så bliver øvelsen i sig selv en risikofaktor, idet der kan opstå hypotermi, kramper mv., som skal kunne håndteres sikkerheds-mæssigt forsvarligt på stedet. Vi vil naturligvis ikke afholde en øvelse, der indebærer en reel sikkerhedsrisiko. 

Til oktober i år er det muligt at afprøve entring i lidt koldere vand end i august/september, som ikke har noget med at få vinterroningstilladelse. Til denne prøve anbefaler vi påklædning - våddragt/tørdragt/skiundertøj/jakke/bukser.

Sikkerhedsudvalget 16/9-2022