Outrigger Administration

Aktivitetschef

Outrigger Instruktører

Instruktør

Jesper Erik Skavin

Instruktør

Arne Pedersen

Instruktør

Tine Bjerg

Instruktør

Hans Nøhr

Jens Martin TarpInstruktør

Jens Martin Tarp

Instruktør

Lise Hendriksen

Instruktør

Kate Hansen Skavin