Materiel

Både på korttur og langtur fra Skovshoved Roklub

Bådene returneres rengjorte, og skinnerne tørres altid. Robådene spules efter behov, ikke mindst når bådene har været på land. Sørg for at alt vand er fjernet/tørret op omkring bundpropper og fra lastrum.

Coastal-bådene spules altid efter endt tur.

Laver man en skade på en båd, skal denne skade skrives i Rokort. Mindre skader må man meget gerne selv udbedre!

Både på langtur (udenfor SR's lokalfarvand) samt udlån til kurser

Materiel udlånes kun med relation til Skovshoved Roklub, godkendes af rochefen

Udlån af materiel til andre klubber

Både kan lånes fra Skovshoved Roklub, hvis der ønskes at ro ud på Øresund fra Skovshoved Havn.

Hvis en klub har et regelsæt omkring betaling af lån af både fra egen klub, gælder de samme regler hos os.

Vintervedligehold af robåde

Igennem mange år har vi hver vinter udnævnt en ansvarlig for hver båd. Den båd-ansvarlige skal naturligvis ikke selv stå for al vedligeholdelsesarbejdet, men derimod samle et hold af villige hjælpere. Bådene skal ses efter og skader skal udbedres.
Har du mod på at blive bådansvarlig for outriggere, coastalbåde eller inriggere, så bedes du sende mig en mail herom. Hvis du har 1-2 både som du særligt gerne vil vedligeholde, så vil vi forsøge at tilgodese, at du får ansvaret for dine favoritbåde.
 
På vegne af Materieludvalget i robådsafdelingen
 

Medlemmer af Materieludvalget i robådsafdelingen / inrigger:

Jørgen Kent, Henrik Egeberg og Claus Bærentsen