Materiel

Både på korttur og langtur fra Skovshoved Roklub

Bådene returneres rengjorte. Robådene spules efter behov, ikke mindst når bådene har været på land. Coastal-bådene spules altid efter endt tur. Laver man en skade på en båd, skal denne skade skrives i Rokort

Både på langtur (udenfor SR's lokalfarvand) samt udlån til kurser

Materiel udlånes kun med relation til Skovshoved Roklub, godkendes af rochefen

Udlån af materiel til andre klubber

Både kan lånes fra Skovshoved Roklub, hvis der ønskes at ro ud på Øresund fra Skovshoved Havn.

Hvis en klub har et regelsæt omkring betaling af lån af både fra egen klub, gælder de samme regler hos os.