Udlån af lokaler

Retningslinjer vedr. eksternes lån/brug af Skovshoved Roklubs lokaler

  1. Ansøgning om lån/brug af lokalerne besluttes af bestyrelsen og skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før den ønskede brugsdato. Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen.
  2. Er ansøger en forening i Gentofte Kommune eller DKF/DFfR/DGI kan ansøgningen behandles umiddelbart.
  3. Er ansøger en forening/institution uden for Gentofte Kommune eller en privat organisation skal ansøger nærmere beskrive sig selv, eks. ved vedtægter eller anden dokumentation.
    • Såfremt ansøger samarbejder om eventen/projektet med Gentofte Kommune skal ansøgningen være bilagt dokumentation fra kommunen om indholdet af dette samarbejde. Det skal tillige dokumenteres, at ansøger har tegnet en ansvarsforsikring.
    • Ansøger skal i ansøgningen beskrive arrangementets/eventens indhold og omfang (tidsrum/antal dage/antal deltagere). Der kan som udgangspunkt ikke godkendes salg af alkohol i forbindelse med udlånet/brugen, ligesom rygning ikke et tilladt i klubben eller foran klubhuset.
  4. Det påhviler det bestyrelsesmedlem, som modtager henvendelsen om lån/brug af SRs lokaler at informere den pågældende person/forening om nærværende regelsæt.

Vedtaget af bestyrelsen i Skovshoved Roklub 17/3 2020.