Skovshoved Roklub - Historie


Den 14. januar 1938 stiftedes Skovshoved Idrætsforenings (SIF) roafdeling med hjemsted i den nys ombyggede og udvidede Skovshoved Havn. Naboklubben Skovshoved Kajakklub var stiftet nogle få år tidligere.

Bag stiftelsen stod en gruppe af Gentofte Kommunes daværende fremtrædende borgere, og ved disses hjælp fik klubben allerede i 1939 et bådhus og omklædningsrum på havnen.

I efteråret 1941 blev det på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at udtræde af SIF og blive en selvstændig roklub under DFfR, og samme år oprettes klubbens første ungdomsafdeling. I foråret 1942 holdt klubben sin første standerhejsning som selvstændig klub, og SR- bladet udkom for første gang. I 1943 fik klubben et nyt klubhus, som bestod indtil den store ombygning i 2009, hvor endda det ydre udseende er blevet bevaret næsten uændret.

I de sidste krigsår havde klubben svære tider på grund af det totale roforbud på Øresund, og enkelte af klubbens både blev udstationeret i klubber ved Lyngby Sø.

Efter krigen gik det imidlertid stærkt, og op til starten af 1960’erne steg klubbens medlemstal til omkring 600, hvilket gjorde klubben til en af landets største. Aktiviteterne blomstrede med kaproning på Bagsværd og mange langture, men også sideaktiviteter som håndbold, bordtennis, teatergrupper og ikke mindst udviklingen af en mangefacetteret festkultur. I 1959 købte klubben sit første sommerhus ”Genbo” i Espergærde.

I vinteren 1961-62 var Skovshoved Kajakklub ved at gå i opløsning. Det blev derfor besluttet at slå de to klubber sammen under roklubbens faner, og SR, der samtidig meldte sig ind i DKF, blev derved Danmarks første kombinerede ro- og kajakklub.

Op gennem 60’erne, 70’erne og 80’erne blev lokaler udvidet og ombygget med bl.a. saunaer og vægttræningsrum, og medlemstallet svingede meget. Klubben opnåede i disse år mange flotteresultater på kaproningsbanerne i kajak, mens robådskaproningen ophørte. I 1988 solgte klubben Genbo og købte i stedet det nuværende sommerhus ”Skovserro” i Sølager nær Hundested.

I 1999 startede klubben den første kajakpolosektion i Danmark, og vi har lige siden været blandt de førende indenfor sporten. Et par år senere startede klubbens havkajakafdeling, som er vokset støt siden og bl.a. har gjort sig gældende på landsplan indenfor havkajak-teknik. I 2004 startede en 60+ afdeling for robådsroning, og ungdomsafdelingen blev reorganiseret til i dag at drives med betalte trænere.

I vinteren 2009-10 blev klubbens lokaler (incl vores bådebro) markant ombygget og udvidet som led i Skovshoved Havns klubhusprojekt. Vores lokaler fremstår nu som fuldt moderne – herunder med et veludstyret tekøkken - til at huse klubbens 6-700 medlemmer, som i stigende grad også benytter lokalerne om vinteren til især vinterroning, vægttræning, ergometertræning og undervisning. Klubbens administration er i de senere år blevet moderniseret med moderne hjemmeside, elektroniske roprotokoller, Facebook-grupper m.v.

I perioden 2014-16 blev Skovshoved Havn udvidet, og i den forbindelse har vi fået rådighed over to nye kajakpolobaner i et anlæg, som er det mest avancerede i Norden. Anlægget blev indviet i sommeren 2016, og vi var samme år for første gang værter for en af de fire turneringer i Danmarksturneringen i kajakpolo, ligesom vi for 10. år afviklede vores internationale kajakpoloturnering SCO på de nye baner. I september startede vi vores nye Kajakpoloskole for skoleelever som et tilbud i heldagsskolen sammen med Skovgårdsskolen. Uden for vores spilletider fungerer anlægget som en udendørs badefacilitet for især lokalområdets unge.

Ligeledes i perioden 2014-16 ombyggede og udvidede vi vores meget populære sommerhus Skovserro med bedre bade- og sovefaciliteter.

I 2017 er vi i weekenden 10.- 11. juni arrangører af den ene af de tre årlige europæiske kajakpolo ECA cups for landshold. Det er første gang et sådant stævne afholdes i Danmark. Ydermere bliver vi i år værter for de to sidste af de i alt fire afdelinger af Danmarksturneringen i kajakpolo, herunder for første gang slutspillet i august. Endelig vil Kajakpoloskolen i år blive udvidet med elever fra endnu en skole, Ordrup Skole

Fra havneindvielsen 2016