Aktiviteter

Aktiviteter i 2020

Januar/Februar/Marts Et plentora af fællesaktiviteter, der inkludere løb, svømning og roning på romaskiner. 

Standerhejsning/fest. d. 28 Marts.

Forårstur på Bagsværd sø/Lyngby sø. April

Første handicap løb. d. 5 Maj. 

Sct. Hans aften på vandet. d. 23 Juni.

Begynderhold i maj/juni med weekendtur til klubben sommerhus, opstart d. 10. Maj, afslutning d. 14. Juni. 

Bellevue Ocean Race d. 13. Juni. http://klampenborg-kajak.dk/bellevue-ocean-race/

Sommertur på mølleåen. Juli.

Amagerstrandpark Rundt d. 25. Juli http://www.amagerstrandparkrundt.dk/

DM Ocean Race i Havsø d. 15. August.

Kaninfest hvor året begyndere bliver fejret. 29. August. 

Tour de Gudenå d. 12. September. https://www.tourdegudenaa.dk/

Mølleåens Blå Bånd d. 19. September. https://www.lyngby-kanoklub.dk/moelleaaens-blaa-baand

Efterårstur på Furesøen. Oktober

Standerstrygning/fest. d. 24 Oktober. 

 

Faste aktiviteter i Skovshoved Roklub for kajakroere:

Vi deltager hver tirsdag i sommersæsonen i Hellerup Kajakklubs Handicapløb https://www.hellerup-kajakklub.dk/handicaploebet

Vi deltager i Amager Strandpark Rundt hvert år i slutningen af juli. http://www.amagerstrandparkrundt.dk/

Vi deltager i Tour de Gudenår hvert år i september. https://www.tourdegudenaa.dk/

Vi deltager i Mølleåens Blå Bånd hvert år i slutningen af september. https://www.lyngby-kanoklub.dk/moelleaaens-blaa-baand

Fælles aktiviteter:

Standerhejsning/fest. 

Sct. Hans aften på vandet. 

Kaninfest hvor året begyndere bliver fejret. 

Standerstrygning/fest. 


Kysten ved sommerhuset

Godt i mål i Mølleåens Blå Bånd løbet

 Forventningens glæde ved "Kanindåb"