Fra klubbens sommerhus ved Isefjord

På  tur på Lyngby Sø ved Mølleå og Den Hvide Bro

Når bølgerne går højt i Amager Strandpark Rundt

Træning på Bagsværd Sø ved solnedgang

Aktiviteter

Januar/Februar/Marts Et plentora af fællesaktiviteter, der inkludere løb, svømning og roning på kajak- og  ro-ergometre, yoga, cirkeltræning, floorball og aktiviteter i det fælles motionsrum med vægte, kettle bells m.m.. 

Standerhejsningen er typisk i ultimo marts/primo april. Faste aktiviteter i Skovshoved Roklub for kajakroere:

Vi deltager hver tirsdag i sommersæsonen i Hellerup Kajakklubs Handicapløb https://www.hellerup-kajakklub.dk/handicaploebet

Vi deltager i Amager Strandpark Rundt hvert år i slutningen af juli. http://www.amagerstrandparkrundt.dk/

Vi deltager i Tour de Gudenår hvert år i september. https://www.tourdegudenaa.dk/

Vi deltager i Mølleåens Blå Bånd hvert år i slutningen af september. https://www.lyngby-kanoklub.dk/moelleaaens-blaa-baand

Fælles aktiviteter:

Standerhejsning/fest. 

Sct. Hans aften på vandet. 

Kaninfest hvor året begyndere bliver fejret. 

Standerstrygning/fest. 

Kysten ved sommerhuset

Godt i mål i Mølleåens Blå Bånd løbet

 Forventningens glæde ved "Kanindåb"