Træningscenter Bagsværd (TCB)


Skovshoved Roklub har sammen med en række andre Øresundsklubber et lille klubhus beliggende ved Bagsværd Sø. Stedet er tiltænkt som et træningscenter for mere målrettet og vedvarende træning, da rofarvandet er mere vejrstabilt end Øresund. Af samme årsag er det primært kapkajakker, vi har liggende på centeret. For kr. 200 kan man få tildelt en nøgle ved at henvende sig til Kim Darfelt. Hvert år betales desuden kr. 200. Der findes omklædningsrum og bad, som du kan benytte.

Træningscenteret ligger på Valdemar Poulsens Vej 6, 2800 Kgs. Lyngby.