Uddannelse i coastalbåde

Vil du være med til at fremme og drive aktiviteter i klubben, så vil vi gerne være med til at videreuddanne dig.
Mange uddannelsesmuligheder er fælles for inrigger og coastal (K-styrmand, L-styrmand, instruktør, sportsroningscoach mv). En komplet oversigt over disse muligheder finder du her.

Coastalret: Hvis du gerne vil ro på Øresund i vores coastalbåde, anbefaler vi, at du først lærer at ro i inrigger.

I 2024 er vores uddannelsesforløb individuelt, da vi ikke har haft kaniner nok til et helt hold. Hvis du er interesseret i at lære coastalroning, skal du kontakte rochefen (robaad@skovshoved.dk) eller en af årets coastal instruktører (Tine Bjerg, Eva Valmod, Elsebeth Holk, Jan Villumsen, Kirsten Sørensen, Lene Svanebjerg, Birgit Lind, Barbara Delputte, Sven Holmbo Sørensen og Inger Mollerup - du finder kontaktinformation i medlemslisten). De vil instruere dig i henhold til vores kaninprogram i coastal. Vi starter i coastal toer (C2X), hvor kommandoerne er lidt enklere end i inrigger, og når du har fået tilstrækkelig rutine i denne bådtype, kommer du også ud i vores store coastal firer med styrmand (C4X+).

Hvis du allerede har erfaring med at ro med to årer, så kontakt den coastalansvarlige på coastal@skovshoved.dk, for at aftale et forløb.

Når rotaget og kommandoerne ”sidder” og du har roet mange km, kan du blive bådfører og få ansvar for mandskab og båd.

  • Coastal Bådfører i Coastal 2’er (C2 Bådfører) eller Coastal 1’er (C1 Bådfører): Når du er frigivet i coastal kan du supplere med teori og træning i hht vedlagte program for at få styrmandsret i C2x eller C1x.
  • Bådførerteori: Vi afholder et aftenkursus i den nødvendige teori til coastalbådførere i Skovshoved Roklub, det afsluttes med en skriftlig prøve. Vi opretter kurset efter behov, mindste holdstørrelse er 5 personer.
    Hvis du allerede er frigivet som korttursstyrmand, har du den fornødne teori.
    Kontakt coastal@skovshoved.dk.
  • Coastal 4’er med styrmand: Til denne bådtype skal du både have coastalret og være frigivet som K-styrmand. Kontakt rochefen på robaad@skovshoved.dk.

På Øresund i C1X og C2X

Coastaltræning