Uddannelse

Ønsker at blive medlem i Skovshoved Roklub med opstart i robådsafdelingen ;-)

Du vil kunne ro i vores inriggerbåde af træ. Det er både bygget efter den nordiske klinkbådstradition, og denne bådtype er optaget på Unescos liste over beskyttelsesværdig kultur. 

Instruktion i inrigger

Næste forløb af instruktion i inrigger er forår 2024.

Så snart datoerne foreligger for instruktionen i kommende sæson, vil de blive offentliggjort her.

Tilmelding: sker på mail til rochefen robaad@skovshoved.dk

 

Påklædning

Løbetøj, motionstøj, kondisko med lave hæle, regntøj, håndklæde mv. Vi går på vandet, selvom det regner og blæser, så husk skiftetøj.

Tilmelding - kontingent og svømmebevis

Rokurserne er gratis, når du er indmeldt i Skovshoved Roklub og optaget i Robådsafdelingen. Du skal derfor have betalt kontingent inden kursusstart.

Du skal også kunne svømme 600 meter og aflevere et svømmebevis, der højst må være et ½ år gammelt. Du kan tage svømmeprøven i en svømmehal. Læs mere om indmeldelse og kontingent på Bliv medlem.

Spørgsmål og tilmelding sker til rochef Susanne Ørtoft Bærentsen på mail robaad@skovshoved.dk

 

Sådan lærer du at ro

På kurserne lærer du selve rotaget, teknikken i at ro, kommandoer samt bådens opbygning og udstyr. Samtidig gennemgår vi noget roteori.

Du vil komme til at ro i én inrigger – en god stabil båd til motion og turroning. Når du har roet ca. 50 km i vores lokalfarvand (Svanemøllen til Rungsted) på dine rolektioner og har styr på teknikken, behersker rotaget og kommandoerne på fornuftigt vis, bliver du frigivet. Dit (første) roinstruktion/træningsforløb er dermed færdigt.

Kaninkort inrigger

Når du er frigivet

Efter frigivelsen som roer åbner der sig muligheder for træning, oplevelser og socialt samvær - altså et hav af tilbud til dig. Du kan komme ud og ro uden instruktør, dog med styrmand i flerholdsbådene. Eller ro selv i en singlesculler eller to i en dobbeltsculler.

Du kan nu ro med på klubaftener tirsdage og torsdage kl. 18.00. Eller få flere trænings- og kursusforløb i teknik og konditionsroning. Der er masser af muligheder for motionsroning og frisk luft på Øresund i inrigger og coastal.

Du kan også ro på Bagsværd og Lyngby Sø, hvor du kan komme til at træne på regattabane og få motion samt oplevelser i outrigger.

Du kan komme med på roture uden for vores lokalfarvand, f.eks. ro ind til Københavns Havn, Flakfortet, Furesøen, Amager Strandpark og meget mere. Du kan komme ud og ro ved andre roklubber i Danmark og rundt omkring i verden.

Korttursstyrmand (K-styrmand)

Kriterier for indstilling af roere til K-styrmandsuddannelsen

Vil du gerne ro meget mere, blive mere uafhængig af klubbens øvrige styrmænd, planlægge ture i klubben osv. - så er uddannelsen til korttursstyrmand måske noget for dig??

Hvis du gerne vil uddanne dig til at “føre skib” – og dermed være den styrmand, der har ansvaret for både mandskab og båd - på ture i Skovshoved Roklubs lokalfarvand, skal du starte her og vise du:

 • Har styr på teknikken i rotaget og kan ro effektivt i modvind/modstrøm
 • Har været flittigt på vandet, i korttursområdet såvel som på langtur, mindst 30-40 gange inden for de sidste 1-2 år, og har roet mindst 300 km indenfor det sidste år
 • Kan holde udkig 360 gr. rundt (det er vigtigt at have overblik og kunne give kommandoer, uanset hvor i båden du sidder)
 • Er trænet og har god sikkerhed i tillægninger
 • Har god erfaring i at styre, både i modsø og medsø
 • Er sikker i at skifte plads i båden både med åren ude og åren langs
 • Har styr på løfteteknik, så du kan være med til at få en båd på land (med og uden båderuller).
 • Kommer godt ud af det med ro-makkerne. Som K-styrmand er det utroligt vigtigt, at man generelt kan tale godt med alle i klubben, så man kan motivere, hjælpe og støtte efter behov
 • Har forståelse for vores materiel og håndtering heraf. Så er du klar til næste skridt: deltagelse i Skovshoved Roklubs Korttursstyrmands-kursus, som giver den nødvendige teoretiske viden. Dette kursus afholder vi normalt hvert forår. Når du har bestået kursus samt demonstreret tilstrækkelig erfaring på vandet, inklusive at arrangere en tur i klubben, kan bestyrelsen frigive dig som korttursstyrmand. 
 • Bestyrelsens vurdering sker i forhold til de kriterier, vi har til frigivelse af K-styrmænd:

Når du er blevet uddannet som K-styrmand, forventer klubben naturligvis, at du fortsat er aktiv ved løbende at melde dig som styrmand på roture samt arrangere ture i klubben selv. Dette er vigtigt for at fastholde erfaringen som styrmand, samt at du er med til at sørge for, at både du og andre kommer på mange gode roture fremover.

Indstilling til at deltage i SRs K-styrmandskursus sker på baggrund af anbefaling fra mindst to af klubbens erfarne langtursstyrmænd - som også er instruktører.

(Henvendelse til rochefen robaad@skovshoved.dk)

Datoer for kursus i 2023:

 • ikke planlagt endnu

Logbog for roere på korttursstyrmandsuddannelsen.

Langtursstyrmand (L-styrmand)

Kriterier for indstilling af K-styrmænd til L styrmandsuddannelsen

Tænder du på nye eventyr, ukendte farvande i indland såvel som udland, langdistance eller maraton-kaproning? Så er langtursroning måske noget for dig.

Hvis du gerne vil uddanne dig til at “føre skib” – og dermed være den styrmand, der har ansvaret for både mandskab og båd - på langture, skal du normalt starte med DFfRs instruktøruddannelse (modul A og B), som både sætter fokus på rotaget, tekniktræning og træningsprincipper. Endvidere skal du selvfølgelig ro en masse og  vise at du:

 • Har brugt din korttursstyrmandsret flittigt, mindst 30-40 gange inden for de sidste to år
 • Har styr på teknikken i rotaget og kan ro effektivt i modvind/modstrøm i længere tid
 • Kan holde udkig 360 gr. rundt (som L-styrmand skal du have overblik og kunne give kommandoer, uanset hvor i båden du sidder)
 • Kan lægge til, ikke blot i korttursområdet, men også når du er med på tur uden for vores eget rofarvand. Og også under dårlige vejrforhold.
 • Har god erfaring i at styre, både i modsø og medsø, også i hårdt vejr, og kan kommandere krydsninger
 • Er sikker i at skifte plads i båden og i at kommandere skift i båden, både med åren ude og åren langs
 • Har styr på løfteteknik, så du kan være med til at få en båd på land (med og uden båderuller) og anbragt i betryggende afstand fra vandet.
 • Bidrager til gode roture i klubben ved som K-styrmand at have arrangeret adskillige ture. Når du er frigivet som L-styrmand, skal du naturligvis fortsætte dine gode initiativer med at arrangere ture, nu også uden for vores daglige rofarvand.
 • Kommer godt ud af det med ro-makkerne. Som L-styrmand er det utroligt vigtigt, at man generelt kan tale godt med alle i klubben så man kan motivere, hjælpe og støtte efter behov.
 • Har forståelse for vores materiel og håndtering heraf, og også har interesse for at kunne udbedre de skader, der kan opstå, når man er af sted på langtur.

Det er en stor fordel, at du på forhånd sætter dig ind i brug af søkort og kompas, og vi har instruktører som gerne vil hjælpe dig hermed. Al erfaring viser, at det tager tid at blive fortrolig med brug af kort og kompas, hvis man ikke har forhåndskendskab. Selv om vi lever i GPS’ens tidsalder, skal man stadigvæk kunne navigere med de klassiske metoder, som aldrig svigter p.g.a. flade batterier eller andre ”maskinproblemer”.

Endvidere skal du have deltaget i mindst 3 endags-langture forskellige steder (f.eks. Amager rundt, Nivå retur) samt mindst to langture med overnatning (DfFR krav til deltagere i langtursstyrmandskurset). Dette vil sikre, at du har den fornødne basale langturs-erfaring, og dermed den bedste baggrund for at få optimalt udbytte af videreuddannelsen.

Så er du klar til næste skridt: deltagelse i DfFRs langtursstyrmands-kursus, som giver den nødvendige teoretiske viden. Når du har bestået kursus og demonstreret tilstrækkelig erfaring inklusive at arrangere en langtur i klubben, kan bestyrelsen frigive dig som langtursstyrmand. Bestyrelsens vurdering sker i forhold til de kriterier vi har til frigivelse af L-styrmænd.

Når du er uddannet forventer klubben naturligvis, at du fortsat er aktiv ved løbende at både at melde dig som styrmand på roture og at arrange langture i klubben selv. Dette er vigtigt for at fastholde erfaringen som styrmand samt sørge for, at både du og andre kommer på langture fremover.

Indstilling til at deltage i DfFRs langtursstyrmandskursus sker på baggrund af anbefaling fra mindst to af klubbens erfarne L-styrmænd/L-styrmands instruktører.

(Henvendelse til rochefen robaad@skovshoved.dk)