Uddannelse

Ønsker at blive medlem i Skovshoved Roklub med opstart i robådsafdelingen ;-)

Du vil kunne ro i vores inriggerbåde af træ. Det er både bygget efter den nordiske klinkbådstradition, og denne bådtype er optaget på Unescos liste over beskyttelsesværdig kultur. 

Du vil også kunne ro i coastalbåde, der er af glasfiber, og som er det nyeste skud på stammen af robåde, eller de mere traditionelle outriggere såsom singlescullere, dobbeltscullere osv.

Instruktion forår 2023 - inrigger

- Weekenden den 29. og 30. april begge dage fra kl. 9.00 - 15.00
- Tirsdag den 2. maj kl. 18.00 - 21.00
- Torsdag den 4. maj kl. 18.00 - 21.00
- Tirsdag den 9. maj kl. 18.00 - 21.00
- Torsdag den 11. maj kl. 18.00 - 21.00
- Mandag den 15. maj madpakketur skudehavn kl. 18.00 - 21.00
- Mandag den 22. maj landgang med frigivelse kl. 18.00 - 21.00

- Herudover torsdag den 25. maj kl. 18.00 - 21.00 udelukkende træning i at lægge til ved flere forskellige broer og efterfølgende middag kl. 20.00 - 21.30 med instruktører og kaniner.

Ansvarlig for instruktionen for inriggerbådene: Rita Ravn

Tilmelding: sker på mail til rochefen robaad@skovshoved.dk

Instruktion forår 2023 - coastal

Tilmelding: sker på mail til Ulla Eriksen coastal@skovshoved.dk

Instruktion forår 2023 - outrigger

Instruktion sker løbende i sommersæsonen.

Rokursus:

Totalløsning på motion for hele kroppen

Hvis du vil ha trimmet hele din krop på en gang, så er roning i romaskine på land og roning på vandet i form af en inrigger, coastalbåd, eller en outrigger den ultimative løsning på det. Her får du både styrke og konditionstræning.

Du får frisk luft, naturoplevelser, samtidigt med at du får trænet alle kroppens muskler endnu mere, da energiforbruget på havet er lidt højere. På vandet kan der være bølger, strøm, vindmodstand samt andre gode faktorer, som kræver endnu mere energi fra kroppens muskler.
Roning er godt for kroppen, og en sport der har få skader, giver en god nats søvn og masser af socialt samvær.

Du ror og træner på et hold, men du får også individuel coaching af vores instruktører og trænere.

Rokurserne er starten på masser af træning i styrke, teknik og udholdenhed på vandet, plus frisk luft, motion og godt socialt netværk.

Klubben har følgende bådtyper i robådsafdelingen: Costalbåde, inrigger og outrigger.

Du skal så vidt muligt følge alle lektionerne i rokurset, som er på 11 lektioner inkl. lektioner i weekender, hvor der er 4 lektioner fordelt på lørdag og søndag.

Påklædning

Løbetøj, motionstøj, kondisko med lave hæle, regntøj, håndklæde mv. Vi går på vandet, selvom det regner og blæser, så husk skiftetøj.

Tilmelding - kontingent og svømmebevis

Rokurserne er gratis, når du er indmeldt i Skovshoved Roklub og optaget i Robådsafdelingen. Du skal derfor have betalt kontingent inden kursusstart.

Du skal også kunne svømme 600 meter og aflevere et svømmebevis, der højst må være et ½ år gammelt. Du kan tage svømmeprøven i en svømmehal. Læs mere om indmeldelse og kontingent på Bliv medlem.

Spørgsmål og tilmelding sker til rochef Susanne Ørtoft Bærentsen på mail robaad@skovshoved.dk

 

Sådan lærer du at ro

På kurserne lærer du selve rotaget, teknikken i at ro, kommandoer samt bådens opbygning og udstyr. Samtidig gennemgår vi noget roteori.

Du vil komme til at ro i én eller flere af følgende bådtyper:

 • Inrigger – en god stabil båd til motion og turroning
 • Coastalbåd - den nyeste bådtype inden for roning til motion og turroning, men især til event og oplevelser. Det er en super blanding af en inrigger og en outrigger med meget positive bådegenskaber.
 • Outrigger - en smal bådtype til kaproning og dermed til at ro hurtigt i, samt til motionstræning.
 • Single- og dobbeltsculler – også en outrigger, men den ros alene/af to roere.


Når du har roet ca. 50 km i vores lokalfarvand (Svanemøllen til Rungsted) på dine rolektioner og har styr på teknikken, behersker rotaget og kommandoerne på fornuftigt vis, bliver du frigivet. Dit (første) roinstruktion/træningsforløb er dermed færdigt.

Kaninkort inrigger
Kaninkort coastal

Når du er frigivet

Efter frigivelsen som roer åbner der sig muligheder for træning, oplevelser og socialt samvær - altså et hav af tilbud til dig. Du kan komme ud og ro uden instruktør, dog med styrmand i flerholdsbådene. Eller ro selv i en singlesculler eller to i en dobbeltsculler.

Du kan nu ro med på klubaftener tirsdage og torsdage kl. 18.00. Eller få flere trænings- og kursusforløb i teknik og konditionsroning. Der er masser af muligheder for motionsroning og frisk luft på Øresund i inrigger og coastal.

Du kan også ro på Bagsværd og Lyngby Sø, hvor du kan komme til at træne på regattabane og få motion samt oplevelser i outrigger.

Du kan komme med på roture uden for vores lokalfarvand, f.eks. ro ind til Københavns Havn, Flakfortet, Furesøen, Amager Strandpark og meget mere. Du kan komme ud og ro ved andre roklubber i Danmark og rundt omkring i verden.

Korttursstyrmand (K-styrmand)

Kriterier for indstilling af roere til K-styrmandsuddannelsen

Vil du gerne ro meget mere, blive mere uafhængig af klubbens øvrige styrmænd, planlægge ture i klubben osv. - så er uddannelsen til korttursstyrmand måske noget for dig??

Hvis du gerne vil uddanne dig til at “føre skib” – og dermed være den styrmand, der har ansvaret for både mandskab og båd - på ture i Skovshoved Roklubs lokalfarvand, skal du starte her og vise du:

 • Har styr på teknikken i rotaget og kan ro effektivt i modvind/modstrøm
 • Har været flittigt på vandet, i korttursområdet såvel som på langtur, mindst 30-40 gange inden for de sidste 1-2 år, og har roet mindst 300 km indenfor det sidste år
 • Kan holde udkig 360 gr. rundt (det er vigtigt at have overblik og kunne give kommandoer, uanset hvor i båden du sidder)
 • Er trænet og har god sikkerhed i tillægninger
 • Har god erfaring i at styre, både i modsø og medsø
 • Er sikker i at skifte plads i båden både med åren ude og åren langs
 • Har styr på løfteteknik, så du kan være med til at få en båd på land (med og uden båderuller).
 • Kommer godt ud af det med ro-makkerne. Som K-styrmand er det utroligt vigtigt, at man generelt kan tale godt med alle i klubben, så man kan motivere, hjælpe og støtte efter behov
 • Har forståelse for vores materiel og håndtering heraf. Så er du klar til næste skridt: deltagelse i Skovshoved Roklubs Korttursstyrmands-kursus, som giver den nødvendige teoretiske viden. Dette kursus afholder vi normalt hvert forår. Når du har bestået kursus samt demonstreret tilstrækkelig erfaring på vandet, inklusive at arrangere en tur i klubben, kan bestyrelsen frigive dig som korttursstyrmand. 
 • Bestyrelsens vurdering sker i forhold til de kriterier, vi har til frigivelse af K-styrmænd:

Når du er blevet uddannet som K-styrmand, forventer klubben naturligvis, at du fortsat er aktiv ved løbende at melde dig som styrmand på roture samt arrangere ture i klubben selv. Dette er vigtigt for at fastholde erfaringen som styrmand, samt at du er med til at sørge for, at både du og andre kommer på mange gode roture fremover.

Indstilling til at deltage i SRs K-styrmandskursus sker på baggrund af anbefaling fra mindst to af klubbens erfarne langtursstyrmænd - som også er instruktører.

(Henvendelse til rochefen robaad@skovshoved.dk)

Datoer for kursus i 2023:

 • ikke planlagt endnu

Logbog for roere på korttursstyrmandsuddannelsen.

Langtursstyrmand (L-styrmand)

Kriterier for indstilling af K-styrmænd til L styrmandsuddannelsen

Tænder du på nye eventyr, ukendte farvande i indland såvel som udland, langdistance eller maraton-kaproning? Så er langtursroning måske noget for dig.

Hvis du gerne vil uddanne dig til at “føre skib” – og dermed være den styrmand, der har ansvaret for både mandskab og båd - på langture, skal du normalt starte med DFfRs instruktøruddannelse (modul A og B), som både sætter fokus på rotaget, tekniktræning og træningsprincipper. Endvidere skal du selvfølgelig ro en masse og  vise at du:

 • Har brugt din korttursstyrmandsret flittigt, mindst 30-40 gange inden for de sidste to år
 • Har styr på teknikken i rotaget og kan ro effektivt i modvind/modstrøm i længere tid
 • Kan holde udkig 360 gr. rundt (som L-styrmand skal du have overblik og kunne give kommandoer, uanset hvor i båden du sidder)
 • Kan lægge til, ikke blot i korttursområdet, men også når du er med på tur uden for vores eget rofarvand. Og også under dårlige vejrforhold.
 • Har god erfaring i at styre, både i modsø og medsø, også i hårdt vejr, og kan kommandere krydsninger
 • Er sikker i at skifte plads i båden og i at kommandere skift i båden, både med åren ude og åren langs
 • Har styr på løfteteknik, så du kan være med til at få en båd på land (med og uden båderuller) og anbragt i betryggende afstand fra vandet.
 • Bidrager til gode roture i klubben ved som K-styrmand at have arrangeret adskillige ture. Når du er frigivet som L-styrmand, skal du naturligvis fortsætte dine gode initiativer med at arrangere ture, nu også uden for vores daglige rofarvand.
 • Kommer godt ud af det med ro-makkerne. Som L-styrmand er det utroligt vigtigt, at man generelt kan tale godt med alle i klubben så man kan motivere, hjælpe og støtte efter behov.
 • Har forståelse for vores materiel og håndtering heraf, og også har interesse for at kunne udbedre de skader, der kan opstå, når man er af sted på langtur.

Det er en stor fordel, at du på forhånd sætter dig ind i brug af søkort og kompas, og vi har instruktører som gerne vil hjælpe dig hermed. Al erfaring viser, at det tager tid at blive fortrolig med brug af kort og kompas, hvis man ikke har forhåndskendskab. Selv om vi lever i GPS’ens tidsalder, skal man stadigvæk kunne navigere med de klassiske metoder, som aldrig svigter p.g.a. flade batterier eller andre ”maskinproblemer”.

Endvidere skal du have deltaget i mindst 3 endags-langture forskellige steder (f.eks. Amager rundt, Nivå retur) samt mindst to langture med overnatning (DfFR krav til deltagere i langtursstyrmandskurset). Dette vil sikre, at du har den fornødne basale langturs-erfaring, og dermed den bedste baggrund for at få optimalt udbytte af videreuddannelsen.

Så er du klar til næste skridt: deltagelse i DfFRs langtursstyrmands-kursus, som giver den nødvendige teoretiske viden. Når du har bestået kursus og demonstreret tilstrækkelig erfaring inklusive at arrangere en langtur i klubben, kan bestyrelsen frigive dig som langtursstyrmand. Bestyrelsens vurdering sker i forhold til de kriterier vi har til frigivelse af L-styrmænd.

Når du er uddannet forventer klubben naturligvis, at du fortsat er aktiv ved løbende at både at melde dig som styrmand på roture og at arrange langture i klubben selv. Dette er vigtigt for at fastholde erfaringen som styrmand samt sørge for, at både du og andre kommer på langture fremover.

Indstilling til at deltage i DfFRs langtursstyrmandskursus sker på baggrund af anbefaling fra mindst to af klubbens erfarne L-styrmænd/L-styrmands instruktører.

(Henvendelse til rochefen robaad@skovshoved.dk)

Coastal-roning: det du bør vide ;-) ;-) ;-)
 
For at forbedre og udvikle coastalroningen i SR har vi opdateret uddannelsesprogram og rettigheder mv., som det også fremgår af siden om uddannelse Robåd: Uddannelse (skovshoved.dk)
 
For at ro i vores coastalbåde skal du igennem et introduktions (kanin) forløb med instruktør, så du får lært at ro med to årer, hvordan man ror en coastalbåd og hvordan den bevæger sig i vandet. Når du har vist, at du kan det basale (se kaninkortet - under Robåd og Uddannelse), så bliver du frigivet i C2x og C4x+ og må herefter ro sammen med en bådfører, som har styrmandsansvaret. Herefter kan du også møde op på vores faste coastal rotider, onsdag kl. 18 og søndag kl. 10, og ro med på turene, som normalt går til Strandmøllen eller Svanemøllen afhængigt af vejret.
 
Mere erfarne coastalroere kan gennemgå yderligere uddannelse til bådfører og dermed til at have styrmandsansvaret. På vores uddannelsesside (nederst) kan du se, hvad vi forventer af roere til denne uddannelse, og i denne logbog (under Robåd og Uddannelse) kan du se træningsprogrammet, som omfatter et teoretisk program (med en skriftlig prøve, som skal bestås) og et praktisk træningsprogram. Normalt starter man med C2x og bliver frigivet som bådfører i denne type. Herefter er det muligt at fortsætte med C1x og også blive frigivet som bådfører i denne bådtype. Træningsprogrammet afsluttes med en prøve med entring af båden, her har vi separat prøve for C1x og C2x.
 
Når du er frigivet som bådfører i C2x, kan du gå ud med en anden roer (som skal være frigivet i coastal). Når du er frigivet som bådfører i C1x, kan du ro i denne bådtype alene, dvs. også uden at være i følge med andre både.
 
Når du planlægger dine ture, skal du være opmærksom på, at onsdage kl. 18.00 og søndage kl. 10.00 er coastal-bådene forbeholdt roere, der er tilmeldt aktivitetskalenderen, og tirsdage mellem 17.00 og 20.00 er coastal-bådene reserveret til instruktion. De må derfor ikke reserveres/bruges af andre på disse tider. Coastal-både, som 30 min efter starttidspunkt ikke er på vandet, kan selvfølgelig benyttes. Du skal altid checke kalenderen, hvis der skulle være en aktivitet, hvor du ikke må benytte coastal-bådene - dette er meget vigtigt.
 
Du kan altid se, hvilke rettigheder du selv er tildelt på hjemmesiden ved at gå ind i øverste højre hjørne under dit navn og trykke på ”Ændre indstillinger”, her står dine rettigheder nederst på siden.
 
Hvis du gerne vil finde en C2 bådfører at ro med, så gå ind i medlemslisten, vælg ”Etiketter/Grupper” og derefter ”C2 bådfører”. Her kan du også se, hvem der er ”Frigivet i coastal” og ”C1 bådfører”. Skulle der være noget, du mener ikke stemmer, bedes du henvende dig til rochefen.
 
Har du lyst til instruktion i coastal, begynder såvel som viderekomne, så henvend dig til vores coastal-instruktør team bestående af Ulla Eriksen (ulla277@hotmail.com, 29704386), Tine Bjerg (bjergtin@hotmail.com, 20632119) og Jan Iversen (jansmithiversen@gmail.com, 23986645). Dette gælder både for nye roere samt for coastal roere, som gerne vil træne deres færdigheder yderligere.
 

Bådførerkursus til coastal

Kriterier for indstilling af roere til Bådføreruddannelsen

Dette er et tilbud til dig, som gerne vil ro meget mere i vores coastalbåde og blive mere uafhængig af klubbens øvrige styrmænd. Vores Bådfører uddannelse kvalificerer dig til at være ansvarlig bådfører på coastal C1x (single coastal) og C2x (dobbelt coastal), når du også har opnået tilstrækkelig praktisk erfaring.

For at blive frigivet til at have ansvaret for både mandskab og coastalbåd på ture i Skovshoved Roklubs lokalfarvand, skal du vise, at du i praksis kan håndtere en C1x og/eller en C2x ved at du:

 • Har grundlæggende praktisk erfaring med at ro og styre C1x og C2x
 • Har styr på ro-teknikken og kan holde balance i bådene
 • Forstår og kan give ro-kommandoer
 • Har styret en C1x og/eller C2x mindst 10-15 gange svarende til mindst 100 km roning inden for 1 år
 • Har været i hele vores korttursområde, besøgt havnene og været mindst 2 gange til både Svanemøllehavnens og til Strandmøllens ”gule bøjer”
 • Kender vores lokalfarvand, de lokale forhold og risici på vandet (bøjer, store sten, svømmere, lystfiskere, dykkere, alverdens kajakker, standup paddle-boards, optimistjoller, opankrede både, badebroer, diverse robåde osv. )
 • Kan holde udkig 360 gr. rundt (i C1x og C2x er der ingen rorgænger)
 • Har trænet og har god sikkerhed i tillægninger ved bådebro
 • Kan entre en coastal båd
 • Har styr på løfteteknik, og prøvet at få en coastalbåd på land
 • Har forståelse for vores materiel og håndtering heraf.

Endvidere skal du deltage i Skovshoved Roklubs Bådfører kursus, som giver den nødvendige teoretiske viden. Dette kursus afholder vi efter behov, normalt hvert forår.

Når du har bestået kursus og demonstreret tilstrækkelig erfaring (inklusive entring i C1/C2) kan rochefen frigive dig som bådfører.

Når du er uddannet forventer klubben naturligvis, at du fortsat er aktiv ved løbende at være ansvarlig bådfører på klubbens roture. Dette er vigtigt for at fastholde erfaringen som bådfører samt sørge for, at både du og andre kommer på mange gode roture fremover.

Indstilling til at deltage i SRs Bådførerkursus sker på baggrund af anbefaling af klubbens erfarne instruktører.

Logbog for roere på bådføreruddanelsen.