Uddannelse: frigivet i inrigger, roning er skønt – hvordan kommer du videre?

Vil du være med til at fremme og drive aktiviteter i klubben, så vil vi gerne være med til at videreuddanne dig.

 

Når rotaget og kommandoerne ”sidder” og du roet mange km, kan du blive korttursstyrmand:
  • Korttursstyrmand (K): Med en K-styrmand i båden, må I ro i hele vores korttursområde (se klubbens regler). Så kan du være styrmand på klubaftener og –ture, og du kan planlægge ture med dit eget bådhold.
    Kontakt rochefen, robaad@skovshoved.dk. Denne uddannelse varetager vi selv i Skovshoved Roklub (træningsprogram).
Herefter er der fine muligheder for videreuddannelse baseret på det store uddannelsesprogram, som DfFR (Dansk Forening for Rosport) tilbyder for alle bådtyper. Kontakt rochefen, robaad@skovshoved.dk herom.
  • Klubtræner/instruktør, DfFR Klubtræner Modul A og B: Disse to kurser fokuserer på rotaget og –bevægelsen (Modul A) samt formidling/undervisning (Modul B). Så bliver du klar til at hjælpe med instruktion af nye roere og bidrage til, at mange flere kan få glæde af rosporten.
  • Sportsroning, DFfRs uddannelse til sportsroningscoach: Fokus er på effektiv træning, og kurset er til dig der vil lave et tidssvarende motionstilbud, der egner sig til alle roere, der søger et sjovt og effektivt træningstilbud.
  • Langtursstyrmand (L): Giver mulighed for at ro overalt efter indhentet langtursgodkendelse! Kræver deltagelse på DFfRs langtursstyrmandskursus, og et passende antal langture. Klubben indstiller egnede korttursstyrmænd til DFfRs kursus, efterfølgende tilrettelægges et træningsforløb. Uddannelsen afsluttes med, at langtursaspiranten afholder en åben klublangtur.
Du kan også videreudvikle din roning ved lære at ro i vores andre bådtyper, først og fremmest coastalbåde. Disse robåde er yderst sødygtige bådtyper, hvor hver roer har to årer.
  • Coastalret: Hvis du gerne vil ro på Øresund i vores coastalbåde, anbefaler vi, at du først lærer at ro i inrigger. Herefter kan du gå videre til kaninprogram i coastal. Hvis du allerede har erfaring med at ro med to årer, så kontakt den coastalansvarlige på coastal@skovshoved.dk, for at aftale et forløb.
  • Coastal Bådfører i Coastal 2’er (C2 Bådfører) eller Coastal 1’er (C1 Bådfører): Når du er frigivet i coastal kan du supplere med teori og træning for at få styrmandsret i C2x eller C1x. Hvis du allerede er frigivet som korttursstyrmand, har du den fornødne teori. Kontakt coastal@skovshoved.dk.
  • Coastal 4’er med styrmand: Til denne bådtype skal du både have coastalret og være frigivet som K-styrmand. Kontakt rochefen på robaad@skovshoved.dk.
Scullerret: Hvis du gerne vil ro på søerne i vores endnu smallere og hurtigere outriggerbåde, kan du tilmelde dig uddannelsesprogrammet på outriggersiden.

Styrmand på Øresund

Sportsroning - effektiv træning

Langture i ind- og udland