Vinterroning

 

Vinterroning på vandet se vinterroningsreglement.

Vinterroningen starter, når roklubben har haft standerstrygning ultimo oktober måned. Standerstrygning betyder, at vi går ind i vintersæsonen, og roning er kun tilladt jf. aftale om vinterroningstilladelse med rochefens godkendelse.

For at få vinterroningstilladelse skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der er roet mindst 300 km i sæsonen
  • Der er fortaget entringsøvelse i år - denne er godkendt af de ansvarlige for entringsøvelsen
  • Har vist sikker færden i båden samt en stabil og erfaren roer - fysisk mobil samt kan skifte plads i båden
  • Kender vinterroningsreglementet
  • Have kendskab til Søsportens Sikkerhedsrådspjece ”Værd at vide om kulde og beklædning”
  • Deltage i et af møderne omk. Vinterroning – se datoer i aktivitetskalenderen
  • Roning i højvinter-sæsonen kræver, at roeren har roet 3 gange i lavvinter-sæsonen, (jf. pkt. 6 i generelle regler)
  • Ansøgning sker ved mail om vinterroning til robaad@skovshoved.dk
  • Rochefen vurderer om kravene er opfyldt, inden godkendelse af vinterroningstilladelsen

Skovshoved Roklub, færdighedsprøve i robåd

Skal gennemføres for at opnå vinterroningstilladelse.

Formål: 
· At roeren demonstrerer at han/hun har fysik til at manøvrere i vandet og at redde sig op i en robåd i tilfælde af at han/ hun falder over bord. 
· Inspirere roere til at lære denne vigtige teknik. 

Arrangementer: Klubben vil i løbet af august arrangere nogle tidspunkter, hvor roere kan lære teknikken, blive fortrolige hermed og aflægge prøven. 

Materiel: 2-årers inrigger bemandet med to roere med årer

Påklædning: Rotøj egnet til vejret på det pågældende tidspunkt. Hvis man har våddragt kan den naturligvis også bruges. 

Redningsvest: De store, ”gamle” orange (selvoppustelige bruges ikke generelt til øvelsen, men vil blive demonstreret).

Sted: Havnebassin eller polobassin afhængigt af øvrige aktiviteter. Det skal sikres at båden er i passende afstand fra broer og andre forhindringer så påsejling undgås, samt at vandet er uden megen trafik. 

Metode: De to roere roer ud i bassinet og holder båden nogenlunde stille. Roere der skal entre skal også tage redningsvest på i vandet. Man hopper i vandet, svømmer fri af broen, og får kastet en redningsvest ud af instruktøren. Når roeren har iført sig vesten, kan man enten fortsætte ud til båden og entre eller kravle op på pontonen og der afvente sin tur til at entre

Entring: Roeren svømmer iført redningsvest ud til båden og hen til styrmandssædet

Entrer: F.eks. få krop og ben vandret i vandet ved at svømme opad med benene, derefter hæve sig op i armene så man kan få ben og overkrop ind/op i båden, derfra resten af kroppen. De to roere balancerer båden efter behov, roeren skal selv kunne komme op. Roeren, som har entret båden, hopper ud igen og svømmer i land

Dokumentation: Øvelsen gennemføres og bevidnes af en/flere fra sikkerhedsudvalget. Andre instruktører kan bistå med at gennemføre øvelsen.

På vegne af Sikkerhedsudvalget, juli 2021

 

Roere med vinrerroningstilladelse højvinter 2022, opdateret 02.01.2022

Barbara Delputte

Beate Leitner

Birgit Vajhøj Brandt

Birthe Geismar

Bjarne Kullebo

Bo Jystrup

Claus Thomas Michael Dethlefsen

Charlotte H. Ørtoft

Connie Holmbo Sørensen

Elsebeth Holk

Erling Pedersen

Ernst Laursen

Eva Emborg

Hans Christian Lund

Henrik Egeberg

Henrik Holck

Ib Thyge Johansen

Inger Mollerup

Jan Villumsen

Jens Martin Tarp

Jesper Erik Skavin

Jørgen Welling

Karen Lise Welling

Kate Hansen Skavin

Kirsten E M Sørensen

Kjeld Aage Høsterkjøb

Knud Geismar

Kristina Kluge

Lars H. Ørtoft

Lena Elsebeth Heiberg

Lisbeth Villemoes Sørensen

Lise Hendriksen

Lone Herold Baltsersen

Majken Schultz

Maria Sørensen

Ole Erlich-Eriksen

Patrizia Venturelli Christensen

Steen Rosenbom

Sven Holmbo Sørensen

Tine Birgitte Bjerg

Tor Hernes

Torben Bjerre

Tove Helene Rosenbom

Ulla Eriksen

Ulla Rose Andersen