Vinterroning

 

Vinterroning på vandet se vinterroningsreglement.

Vinterroningen starter, når roklubben har haft standerstrygning ultimo oktober måned. Standerstrygning betyder, at vi går ind i vintersæsonen, og roning er kun tilladt jf. aftale om vinterroningstilladelse med rochefens godkendelse.

For at få vinterroningstilladelse skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der er roet mindst 300 km i sæsonen
  • Der er fortaget entringsøvelse i år - denne er godkendt af de ansvarlige for entringsøvelsen
  • Har vist sikker færden i båden samt en stabil og erfaren roer - fysisk mobil samt kan skifte plads i båden
  • Kender vinterroningsreglementet
  • Have kendskab til Søsportens Sikkerhedsrådspjece ”Værd at vide om kulde og beklædning”
  • Deltage i et af møderne omk. Vinterroning – se datoer i aktivitetskalenderen
  • Roning i højvinter-sæsonen kræver, at roeren har roet 3 gange i lavvinter-sæsonen, (jf. pkt. 6 i generelle regler)
  • Ansøgning sker ved mail om vinterroning til robaad@skovshoved.dk
  • Rochefen vurderer om kravene er opfyldt, inden godkendelse af vinterroningstilladelsen

Vinteren 2020 / 2021

Opdateret pr. 1/1-2021

Vinterroningstilladelse

Barbara delputte

Beate Leitner

Birgit Vajhøj Brandt

Birthe Poulsen Geismar

Bjarne Kullebo

Bo Jystrup

Connie Holmbo Sørensen

Elsebeth Holk

Ernst Laursen

Gert Fritzen Nielsen

Hans Christian Lund

Henrik Egeberg

Henrik Holck

Ib Thyge Johansen

Inger Mollerup

Isabella Svejstrup

Jan Villumsen

Jens Martin Tarp

Jesper Erik Skavin

Jørgen Welling

Karen Lise Welling

Kate Hansen Skavin

Kirsten E M Sørensen

Kjeld Aage Høsterkjøb

Knud Geismar

Kristina Kluge

Lena Elsebeth Heiberg

Lene Poder

Lise Hendriksen

Lone Herold Baltsersen

Majken Schultz

Maria Sørensen

Ole Erlich-Eriksen

Patrizia Venturelli Christensen

Preben Fischer

Steen Rosenbom

Sven Holmbo Sørensen

Søren Svejstrup

Tine Birgitte Bjerg

Tor Hernes

Torben Bjerre

Ulla Eriksen

Ulla Rose Andersen
 
 

Roere, der ikke står på denne liste har ikke lov til at ro fra den 1. januar 2021 og frem til standerhejsning.