Vinterroning

 

Vinterroning på vandet se vinterroningsreglement.

Vinterroningen starter, når roklubben har haft standerstrygning ultimo oktober måned. Standerstrygning betyder, at vi går ind i vintersæsonen, og roning er kun tilladt jf. aftale om vinterroningstilladelse med rochefens godkendelse.

For at få vinterroningstilladelse skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der er roet mindst 300 km i sæsonen
  • Der er fortaget entringsøvelse i år - denne er godkendt af de ansvarlige for entringsøvelsen
  • Har vist sikker færden i båden samt en stabil og erfaren roer - fysisk mobil samt kan skifte plads i båden
  • Kender vinterroningsreglementet
  • Have kendskab til Søsportens Sikkerhedsrådspjece ”Værd at vide om kulde og beklædning”
  • Deltage i et af møderne omk. Vinterroning – se datoer i aktivitetskalenderen
  • Roning i højvinter-sæsonen kræver, at roeren har roet 3 gange i lavvinter-sæsonen, (jf. pkt. 6 i generelle regler)
  • Ansøgning sker ved mail om vinterroning til robaad@skovshoved.dk
  • Rochefen vurderer om kravene er opfyldt, inden godkendelse af vinterroningstilladelsen

Vinteren 2020 / 2021

Opdateres efterår 2021

Vinterroningstilladelse