Roning i SR – regler for at undgå coronasmitte
Vi har nu rammerne på plads for at begynde at ro i inriggere og coastal toere også. Og nej, det er IKKE som det plejer. Vi har forsøgt at skrue et foreløbigt system sammen, som tager følgende hensyn:

Undgå, at deciderede smittekæder opstår som følge af roningen i SR.
Begrænse den sociale kontakt til et minimum.
Følge myndighedernes påbud og vejledninger så tæt som muligt.
At alle får mulighed for at komme ud og ro, og at de kan dyrke roning så tæt på den måde, de foretrækker, som muligt.


Så nu kommer en hel række praktiske oplysninger og regler. Læs dem grundigt, og samtidig beder vi jer indtrængende om at respektere dem både i ånd og i bogstav. Det er ikke for sjov eller for at lægge begrænsninger på medlemmerne, at vi har indført dem.
Det gælder også, at de er midlertidige. Vi kommer til at se, hvordan det går, og så kan det være, at vi ændrer lidt undervejs, ligesom der sikkert vil komme nye retningslinjer fra både myndighederne og DIF/SFfR, så hold jer orienteret via hjemmesiden. Men indtil andet er meldt ud, gælder følgende:
 
Generelt:

Der må højest være 10 personer samtidigt på havnepladsen foran roklubben. Derfor tag bestik af aktiviteten når du ankommer, og når du går ud og kommer retur fra din rotur. Er der nogle, der er ved at klargøre eller rengøre en båd, så vent til der er ledigt.
Kom til tiden OG IKKE FØR. Det er vigtigt, at vi ikke overlapper. Sørg for at være færdig, også med vask af båden, så i kan forlade klubben før jeres rotid er udløbet. Lad være med at samles i grupper og snakke hverken før eller efter roningen.
For alle både med mere end 1 roer gælder, at vi ror i faste bådhold/-grupper. (se mere længere nede) Du kan altså ikke aftale tur og booke en båd med en roer, som du ikke er på bådhold med. Roningen i båden er ubetinget det sted med størst risiko for smitte, og dette sker for at undgå, at vi danner lange smittekæder i klubben. Man kan til gengæld godt ro flere bådtyper – inrigger, coastal, kajak – bare det foregår sammen med nogen fra ens bådgruppe, i de både, hvor man er to eller flere. Man kan kun være medlem af én bådgruppe.
Hold afstanden på minimum 2 meter til andre på bådpladsen og i bådhallen. Hvert bådhold klarer så vidt muligt sig selv.
Klubhuset er fortsat lukket, og der er ikke adgang til hverken omklædning eller bad. Man møder omklædt og tager hjem og bader.
Udskrivning af både sker via ens telefon eller hjemmefra (og man må kun reservere til een tur ad gangen).
Sprit hænderne af som det første, når du kommer - og igen, når du kommer ind fra roningen.
Begræns skift i bådene, og tag gerne en flaske sprit med ud, så I kan spritte årer af, når I skifter.
Efter hver roning afvaskes båd, årer, redningsveste og håndtag på bådvogne grundigt med vand med opvaskemiddel (det står i bådhallen).
Rengør håndtagene på børster, vandslange og andet, som I gør bådene rene med.
Det gælder fortsat, at ALLE MED DE MINDSTE SYMPTOMER PÅ SNUE, HOSTE ELLER LIGNENDE SKAL HOLDE SIG LANGT VÆK FRA KLUBBEN, indtil de er helt raske igen.

 
For alle, som vil ro robåd, gælder:

Der er adgang til at ro inrigger 2’er og coastal 1’er og 2’er, for alle som har de relevante rettigheder.
Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til at ro inrigger og coastal 4’er, heller ikke selv om nogle af bådgrupperne kommer til at have fem medlemmer.
Bådholdene/-grupperne bliver sat af rochefen med assistance af Inger Mollerup. Det betyder, at ALLE, som vil ud og ro, skal melde sig som deltager til rochefen/Inger. Det gælder også, selv om man normalt ikke har været en del af en af de organiserede aktiviteter. Vi sætter så blot et bådhold af roere, som gerne vil det samme. Vi gør også vores bedste for at sikre, at man kommer på hold sammen med nogen, som gerne vil ro nogenlunde på samme måde som én selv, og for at sikre, at medlemmer uden styrmandsret også får plads på et hold.
Vi laver holdene så små som muligt. Det vil sige, at for roere, som er meget træningsstabile, så kan holdet fint være på kun tre personer (to i coastal, hvis man ikke vil ro andet), og man kan så ikke komme ud, hvis en af jer må melde afbud. Hvis der er behov kan vi sætte lidt større hold, her bliver det de enkelte holds opgave at aftale hvem af dem, som møder op til en given roaftale.Du sender en mail til den robaad@skovshoved.dk og inger@mollerups.dk med følgende oplysninger:

 
Sådan gør du:

Du sender en mail til robaad@skovshoved.dk og inger@mollerups.dk med følgende oplysninger:
 

Navn og gerne medlemsnummer.
Hvor ofte du gerne vil ro.
Hvilken/hvilke bådtyper du vil ro.
Hvilket tidspunkt på dagen du kan og gerne vil ro, så vi kan sætte morgenroningshold, hold, som har mulighed for at ro om dagen etc.
Hvis der er bestemte personer, du gerne vil på hold med, så er du/I velkomne til at melde ind, men hensyn til, at alle får bådhold, og at alle, som kan ro i dagtimerne, kommer på et hold, som kan det, kommer til at gå forud.

 

Gør det gerne så snart du kan. Vi er i fuld gang med at lave bådhold, så vi kan komme på vandet.
 
Husk, at de her hold ikke er sat for resten af din rokarriere. Er der bådgrupper, som viser sig slet ikke at fungere, eller dine vilkår ændrer sig, så kigger vi på at lave nogle ændringer.
 
Vi satser på, at vi inden længe kan åbne op for roning i coastal4 og 4 års (inrigger).
 
De bedste hilsner fra Inger Mollerup og Susanne Bærentsen