Roning i SR – regler for at undgå coronasmitte
Vi har nu rammerne på plads for at begynde at ro i inriggere og coastal toere også. Og nej, det er IKKE som det plejer. Vi har forsøgt at skrue et foreløbigt system sammen, som tager følgende hensyn:

Undgå, at deciderede smittekæder opstår som følge af roningen i SR.
Begrænse den sociale kontakt til et minimum.
Følge myndighedernes påbud og vejledninger så tæt som muligt.
At alle får mulighed for at komme ud og ro, og at de kan dyrke roning så tæt på den måde, de foretrækker, som muligt.


Så nu kommer en hel række praktiske oplysninger og regler. Læs dem grundigt, og samtidig beder vi jer indtrængende om at respektere dem både i ånd og i bogstav. Det er ikke for sjov eller for at lægge begrænsninger på medlemmerne, at vi har indført dem.
Det gælder også, at de er midlertidige. Vi kommer til at se, hvordan det går, og så kan det være, at vi ændrer lidt undervejs, ligesom der sikkert vil komme nye retningslinjer fra både myndighederne og DIF/SFfR, så hold jer orienteret via hjemmesiden. Men indtil andet er meldt ud, gælder følgende:
 
Generelt:

Der må højest være 10 personer samtidigt på havnepladsen foran roklubben. Derfor tag bestik af aktiviteten når du ankommer, og når du går ud og kommer retur fra din rotur. Er der nogle, der er ved at klargøre eller rengøre en båd, så vent til der er ledigt.
Kom til tiden OG IKKE FØR. Det er vigtigt, at vi ikke overlapper. Sørg for at være færdig, også med vask af båden, så i kan forlade klubben før jeres rotid er udløbet. Lad være med at samles i grupper og snakke hverken før eller efter roningen.
For alle både med mere end 1 roer gælder, at vi ror i faste bådhold/-grupper. (se mere længere nede) Du kan altså ikke aftale tur og booke en båd med en roer, som du ikke er på bådhold med. Roningen i båden er ubetinget det sted med størst risiko for smitte, og dette sker for at undgå, at vi danner lange smittekæder i klubben. Man kan til gengæld godt ro flere bådtyper – inrigger, coastal, kajak – bare det foregår sammen med nogen fra ens bådgruppe, i de både, hvor man er to eller flere. Man kan kun være medlem af én bådgruppe.
Hold afstanden på minimum 2 meter til andre på bådpladsen og i bådhallen. Hvert bådhold klarer så vidt muligt sig selv.
Klubhuset er fortsat lukket, og der er ikke adgang til hverken omklædning eller bad. Man møder omklædt og tager hjem og bader.
Udskrivning af både sker via ens telefon eller hjemmefra (og man må kun reservere til een tur ad gangen).
Sprit hænderne af som det første, når du kommer - og igen, når du kommer ind fra roningen.
Begræns skift i bådene, og tag gerne en flaske sprit med ud, så I kan spritte årer af, når I skifter.
Efter hver roning afvaskes båd, årer, redningsveste og håndtag på bådvogne grundigt med vand med opvaskemiddel (det står i bådhallen).
Rengør håndtagene på børster, vandslange og andet, som I gør bådene rene med.
Det gælder fortsat, at ALLE MED DE MINDSTE SYMPTOMER PÅ SNUE, HOSTE ELLER LIGNENDE SKAL HOLDE SIG LANGT VÆK FRA KLUBBEN, indtil de er helt raske igen.

 
For alle, som vil ro robåd, gælder:

Der er adgang til at ro inrigger 2’er og coastal 1’er og 2’er, for alle som har de relevante rettigheder.
Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til at ro inrigger og coastal 4’er, heller ikke selv om nogle af bådgrupperne kommer til at have fem medlemmer.
Bådholdene/-grupperne bliver sat af rochefen med assistance af Inger Mollerup. Det betyder, at ALLE, som vil ud og ro, skal melde sig som deltager til rochefen/Inger. Det gælder også, selv om man normalt ikke har været en del af en af de organiserede aktiviteter. Vi sætter så blot et bådhold af roere, som gerne vil det samme. Vi gør også vores bedste for at sikre, at man kommer på hold sammen med nogen, som gerne vil ro nogenlunde på samme måde som én selv, og for at sikre, at medlemmer uden styrmandsret også får plads på et hold.
Vi laver holdene så små som muligt. Det vil sige, at for roere, som er meget træningsstabile, så kan holdet fint være på kun tre personer (to i coastal, hvis man ikke vil ro andet), og man kan så ikke komme ud, hvis en af jer må melde afbud. Hvis der er behov kan vi sætte lidt større hold, her bliver det de enkelte holds opgave at aftale hvem af dem, som møder op til en given roaftale.Du sender en mail til den robaad@skovshoved.dk og inger@mollerups.dk med følgende oplysninger:

 
Sådan gør du:

Du sender en mail til robaad@skovshoved.dk og inger@mollerups.dk med følgende oplysninger:
 

Navn og gerne medlemsnummer.
Hvor ofte du gerne vil ro.
Hvilken/hvilke bådtyper du vil ro.
Hvilket tidspunkt på dagen du kan og gerne vil ro, så vi kan sætte morgenroningshold, hold, som har mulighed for at ro om dagen etc.
Hvis der er bestemte personer, du gerne vil på hold med, så er du/I velkomne til at melde ind, men hensyn til, at alle får bådhold, og at alle, som kan ro i dagtimerne, kommer på et hold, som kan det, kommer til at gå forud.

 

Gør det gerne så snart du kan. Vi er i fuld gang med at lave bådhold, så vi kan komme på vandet.
 
Husk, at de her hold ikke er sat for resten af din rokarriere. Er der bådgrupper, som viser sig slet ikke at fungere, eller dine vilkår ændrer sig, så kigger vi på at lave nogle ændringer.
 
Vi satser på, at vi inden længe kan åbne op for roning i coastal4 og 4 års (inrigger).
 
De bedste hilsner fra Inger Mollerup og Susanne Bærentsen

13.06.2020 - NYHED

 

Kære alle

Vi åbner nu mere op for roning i Skovshoved Roklub. Fra mandag den 15. juni 2020 åbner vi op for langtursroning fra SR - dog skal man stadig fokucerer på, at man ror i mindre grupper eller med faste romakkere – se anbefaling fra DFfR nedenfor. Der er åbnet for roning i alle bådtyper nu, men stadigvæk skal man prioritere roning i 2-års. Det fastholdes, at man vasker både og årer af efter hver rotur, slutter af med at spritte af på evt. øvrige flader, som der har haft berøring under roningen. Ved ind- og udskrivning kan computeren benyttes nu, tastaturet skal tørres over med en klud med sprit før og efter brug.

Roholdene, som er oprettet på nuværende tidspunkt fastholdes, men der kan gives elastik til at komme på vandet med andre også, dog skal vi hele tiden tænke på faste romakkere jf. anbefalingen fra DFfR. Jeg synes, at vi stadigvæk skal holde styr på grupperne og ekstra romakkere i mellem os for en periode. Hermed kan vi begrænse smittefaren, hvis vi ved et uheld får besøg af Corona. Skriv en mail til Inger (inger@mollerups.dk) og Susanne (robaad@skovshoved.dk), hvis I ønsker lidt elastik.

Håber denne åbning for roning kan bruges til at planlægge lidt længere ture i løbet af denne rosæson.

Det er vigtigt, at alle ture på vandet er registreret ved afgang og sluttes af ved hjemkomst af roturen. Skulle der ske skader på materiellet, skal dette altid noteres i Rokort samt vores materielforvalter Preben Fischer skal informeres med en mail. Det er ikke ok at sætte både på plads i bådhallen, hvor der er opstået en skade uden en indberetning omkring skaden. Der er alt for mange uheld, der ikke indberettes. Dette vil der blive sat fokus på i den kommende tid.

Retningslinjer omkring omklædning, badeforhold, opholdsstue mv. er alle blevet informeret om fra vores formand for nogle dage siden.

Jeg vil ønske alle en rigtig god weekend og god tur på vandet, Susanne - rochef

 

Fra DFfR’s hjemmeside:

 

RONING PÅ VAND

DFfR ønsker flest mulige roere på vandet, dog under hensyntagen til den enkelte roers tryghed. I de nye retningslinjer fra DIF vedr. afstandskravet hedder det:” Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysisk anstrengelse”. Dette tolker DFfR som en opblødning. Derfor ændres anbefalingen fra de faste rohold til en generel anbefaling om at undgå for mange forskellige romakkere og man dermed ikke roer med for mange forskellige i løbet af sæsonen. Derudover skal der fortsat være et øget fokus hygiejne og rengøring af båd samt årer.

Turroning - DFfR’s anbefaling vedr. langture fra den 28. maj 2020

Det er muligt for danske roklubber, at tilbyde turroning, defineret som langture uden for dagligt rofarvand, under følgende anbefalinger:

  • De involverede klubbers bestyrelser skal være indforstået med de betingelser, turen gennemføres under.
  • Det aktuelle forsamlingsforbud må ikke overskrides.
  • Ved evt. besøg hos andre klubber kan klubfaciliteterne, herunder også toiletter, kun benyttes i den udstrækning, dette er både tilladt og aftalt.
  • Der skal fortsat være stort fokus på generel hygiejne på vand og til lands.
  • Alle myndigheders aktuelle anbefalinger overholdes.

 

02.06.2020  - Afvaskning:

 

Inriggere: Her er mange løsdele udover fodspark, swiveler og årer, og man kan skifte plads i båden under roturen, der er meget den enkelte kan have rørt ved. Så længe DFfRs instrukser foreskriver vask af hele båden efter roturen, så skal man i SR også vaske sin båd inden den kan overlades til et nyt hold, uanset om der er een, to eller tre nye roere. Båden skal selvfølgelig tages op og vaskes og skylles på pladsen foran bådehallerne, så sæbevandet kan løbe til kloak.

 

Coastal1 og 2: Her bruger roeren kun een plads, selvfølgelig med fodspark, årer og swiveler. Skal der skiftes een roer her, så skal rengøringen bestå i at årer (håndtag og skaft), swiveler/rigge, sæde, fodspark (skruer, stropper osv), net tørres/gnubbes af med 65-85% sprit (ikke håndsprit som typisk også indeholder en gel). Der hvor man tørrer/gnubber med sprit skal man gøre det til spritten er fordampet, ca. 15 sekunder, så er processen afsluttet. Der skal ikke sjaskes/hældes med spritten. 

Hvis et nyt hold overtager båden, så tages den op på pladsen foran bådhallen og gøres ren med sæbe som sædvanligt.l