Generalforsamling

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første onsdag i februar måned.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og er en god lejlighed til at høre om, hvad der sker og skal ske fremover for klubben og dens medlemmer. Samtidig kan man debattere de fremsendte forslag og andre emner med bestyrelsen og andre medlemmer i et stort forum.

Husk, at forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest én måned før generalforsamlingen. Datoen for denne finder du i kalenderen på hjemmesiden, og reglerne for generalforsamlingens afholdelse findes i klubbens love.

Klubhus

Skovshoved Roklubs klubhus på Skovshoved Havn.