Turkajak på tur

Fast månedstur i tur/kapkajak hvor vi udforsker nye/gamle ro-områder der ikke kan nås fra klubben. Forudsætningerne for at deltage er at du er frigivet til turkajak og er komfortabel med længere ture. Forventet rotempo er ca. 8 km/t, med mindre andet er angivet.

Der vil ikke være en tur i dette regi i juni måned, pga. andre ture/arrangementer.

Alle ture vil have en alternativ plan i tilfælde af en uheldig vindretning.

Foreløbig plan

  • 6/5 Tur på Lyngby og Bagsværd søer, start fra TCB, ca. 14 km. Alternativ er en tur på mølleåen med isætning ved Strandmøllen. For denne tur er der ingen krav til hastighed men du skal kunne ro turen nonstop.
  • 16/7 Tur fra Vedbæk til Nivå og retur, forventet ca. 20-25km, Alternativ er en tur fra TcB til Vejlesø/Holte Roklub.
  • 12/8 Tur i Københavns havn
  • 16/9 Tur fra SkovserRo
  • 15/10 Furesøen rundt

Kontakt

Kim Bo Jensen