Til medlemmerne i Skovshoved Roklub

20. maj 2019 09:51 , af Kim Grøn

Du er lige nu i færd med, at læse roklubbens nyeste initiativ med henblik på, at øge informationen om og kendskabet til det der også foregår i vores roklub.

Vi vil fra bestyrelsens side forestå udgivelsen på baggrund af input fra alle i roklubben. Indholdet vil være emner, der har relevans for os alle sammen. Det skal helst ikke fylde mere end 1 side eksklusiv eventuelle bilag. Der er endnu ikke fastlagt en udgivelsesfrekvens.

Der er foreløbig modtaget et navneforslag, men vi vil gerne have flere at vælge imellem. Forslag er velkomne og bedes venligst fortalt eller sendt til formanden så vi sammen giver opbakning til et sigende navn.

Vinterens aktiviteter har holdt os i gang og forberedt os til igen at komme på vandet.

Det er med stor glæde, at det kan konstateres, at der har været gedigen søgning til alle aktiviteterne. Der skal derfor lyde et stort hurra til instruktørerne og deltagerne.

Mandagens cirkel-træning på Skovshoved skole har været et tilløbsstykke, hvor Ungdom også flittigt har trænet og bidraget til den gode stemning.

Svømning om fredagen i Kildeskovshallen har oplevet en sand eksplosion i fremmødet. Dette skal ses i lyset af, at vi nu skal aflægge svømmeprøve hvert andet år i forhold til tidligere hvert fjerde år. Vigtigt at vide, at svømmeprøve skal være på plads for at ens rokort forbliver åbent.

Vi har søgt om, at få tildelt en svømmebane yderligere i 25 meter bassinet til næste sæson. Der er mange om få baner så vi håber vi er heldige.

Der har hidtil været 4 SR-bademestre, men der er behov for uddannelse af flere med det øgede antal svømmere. Når svømmesæsonen igen starter er der taget initiativ til afholdelse af et bademesterkursus og du tilmelder dig kurset hos Lars Ørtoft.

Vi vil gerne have mange nye medlemmer og vi har i år investeret både penge til annoncer i Villabyerne og på nettet og tid da vi afholdt informationsdage og aftener som vi plejer. Dertil har vi haft åben klubdag den 27. april, hvor vi glædedes af fremmødet af potentielle nye medlemmer i kontrast til det våde, kolde vejr lige præcis på denne dag.

Rosæsonen indvarsler også, at Tirsdagskøkkenet er tilbage. Meld dig som frivillig kok en enkelt gang og som spisende flere gange. Tilmeld dig via vores hjemmeside.

Endelig er vi kommet på vandet alle sammen. De første intro-kurser for vores nye medlemmer er i gang med opbakning fra instruktørerne.

Det er også startskuddet til alverdens roture, roaktiviteter og enestående oplevelser. På egen hånd og sammen. Se det meste i aktivitetsoversigten på vores hjemmeside.

Det er også der tilmelding foretages.

Der er stadig plads for deltagelse i handicap-turneringen i kajak på tirsdage, hvilket også er muligt for SPP – Sved På Panden-turneringen i robåd, der foregår i Sydhavnen og i Hellerup på fastsatte datoer, der fremgår af vores hjemmeside.

Benyt gerne kondirummet til en 10-15 minutters løft af vægte eller udstrækning efter dine roture. Du vil ’straks’ opleve forøget styrke i din roning. Vil du have inspiration til et program eller er du interesseret i at høre mere om hvordan du løfter vægtene sikkert så kontakt formanden.

Polo afholder i rosæsonen SCO – Skovshoved Canoe Open, samt afdelinger af det Danske mesterskab. Der kommer mange hold fra nær og fjern. Selvklart er der behov for organisering og service når så mange roere er samlet i en weekend hos os, hvor mange kampe afvikles og mange mennesker skal bespises, holdes med drikkevarer, have adgang til faciliteterne i ren og pæn stand nærmest døgnet rundt.

Har du bare et par timer i en eller to af weekenderne vil du opleve du gør en forskel for mange mennesker.

Der er en svømmebane på vej til Tri, havsvømmere og andet godtfolk syd for vores havn langs med Kystvejen til badeanstalten. Når der er mere konkrete informationer vil det blive delt på vores hjemmeside.

Apropos hjemmeside – vi er alle en del af en lang klubhistorie, pt. 81 år, der kræver dokumentation for at eksistere. Derfor skal der lyde en opfordring til, indenfor GDPR-reglerne, at lægge billeder af klubliv på vores hjemmeside. Roklubben, i.e. medlemmerne ejer indholdet på vores hjemmeside modsat det vi deler på nogle af de store udenlandske platforme.

På snarligt gensyn Skovshoved Roklubs bestyrelse v. formand Kim Grøn.