Til Medlemmerne i Skovshoved Roklub

28. januar 2019 11:52 , af Kim Grøn

Skovshoved EKKO eller NYT eller INFO eller POSTEN eller PULS eller ….?

Du er lige nu i færd med, at læse roklubbens nyeste initiativ med henblik på, at øge informationen om og kendskabet til det der også foregår i vores roklub.

Vi vil fra bestyrelsens side forestå udgivelsen på baggrund af input fra alle i roklubben. Indholdet vil være emner, der har relevans for os alle sammen. Det skal helst ikke fylde mere end 1 side eksklusiv eventuelle bilag. Der er endnu ikke fastlagt en udgivelsesfrekvens.

Det har heller ikke fået et navn. Forslag er velkomne og bedes venligst fortalt eller sendt til formanden så vi sammen kan beslutte et navn under punktet Eventuelt på den kommende generalforsamling.

Roklubben har modtaget og besvaret en fin nytårshilsen fra borgmester Hans Toft, hvor vi alle ønskes et godt og lykkebringende 2019.

Der er for nylig via vores hjemmeside udsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skovshoved Roklub, der finder sted onsdag den 6. februar 2019 i roklubbens lokaler i Skovshoved Havn. Alle opfordres til at give møde.

Alle roklubber oplever fra tid til anden, at de på forskellige områder kommer ud for efterslæb i en eller anden udstrækning. For os er det økonomien, der i de senere år har krævet prioriteringer, der ikke har tilgodeset investeringer i vores bådpark.

Det er der derfor blevet gjort noget ved, idet vi har etableret et fondssøgningsudvalg, der på tværs af roklubben søger midler, der kan understøtte at vi har en tidssvarende båd- og grej bestand, samt udvikle roklubben med nye bådtyper og materiel. Denne indsats er medvirkende til, at fastholde bestående medlemmer og indgår også i vores alles bestræbelser på, at tiltrække nye og gerne yngre medlemmer.

Der er mange, der dagligt hjælper til at holde vores lokaler rene og pæne. Der er nogle, der fra tid til anden sætter timer af til f.eks. at gøre køkkenet rent i alle hjørner og skuffer.  Vi er mange, der bruger f.eks.  lokaler, bådehaller, griller og værksted, hvorfor det giver god mening et par gange om året at invitere alle medlemmer til en fælles arbejdsformiddag med rengøring og småreparationer, hvor roklubben er vært ved en efterfølgende fælles frokost. Invitation vil blive sendt til alle i løbet af foråret.

Kondirummet er blevet tilsat store spejle på væggene. Der kommer flere til, der nøjagtigt kan gengive hvordan man gør de enkelte øvelser og resultatet af dem.

Svømmetræningen er hver den sidste fredag i måneden blevet opgraderet med en dygtig svømmeinstruktør, der også er medlem af roklubben. Der var et dejligt stort fremmøde til den første instruktions-time den 25. januar. Der blev både øvet generel svømmeteknik, crawl og butterfly.

Persondataordningens (GDPR) centrale målsætning er, at give de registrerede, dvs os som medlemmer, kontrol over vores personoplysninger. Dette overholder Skovshoved Roklub og alle opfordres til at læse nærmere om vores tiltag på roklubbens hjemmeside og godkende, at roklubben må opbevare oplysningerne.

På snarligt gensyn Skovshoved Roklubs bestyrelse v. formand Kim Grøn.